1

Przejdź do aplikacji Zespoły i kliknij pozycję Utwórz zespół.

2

Wprowadź nazwę swojego zespołu.

3

(opcjonalnie) Wprowadź opis swojego zespołu.

4

(opcjonalnie) Dodaj osoby do swojego zespołu, wprowadzając ich imię i nazwisko lub adres e-mail i wybierając je z listy wyników.

5

Kliknij przycisk Utwórz.

1

Przejdź do aplikacji Zespoły i naciśnij pozycję Utwórz zespół.

2

Wprowadź nazwę swojego zespołu.

3

(opcjonalnie) Wprowadź opis swojego zespołu.

4

Naciśnij pozycję Utwórz.

1

Przejdź do aplikacji Zespołyi kliknij pozycję Utwórz nowy zespół

2

Wprowadź nazwę swojego zespołu.

3

(opcjonalnie) Wprowadź opis swojego zespołu.

4

Kliknij przycisk Utwórz