1

Kliknij Zespoły a następnie wybierz zespół.

2

Wybierz Członkowie , kliknij Dodaj członka zespołu , wprowadź nazwę lub adres e-mail osoby, a następnie wybierz ją z listy.

1

Kliknij Zespoły , a następnie wybierz zespół.

2

Wybierz Członkowie , kliknij Dodaj członków zespołu , wprowadź imię i nazwisko lub adres e-mail osoby, wybierz ją z listy i kliknij Gotowe .

1

Przejdź do Wiadomości , dotknij Zespoły i wybierz zespół.

2

Dotknij Członkowie zespołu , a następnie dotknij Dodaj członka zespołu . Możesz dodać kilka osób jednocześnie, wpisać pierwsze litery ich nazwisk lub adresów e-mail, a następnie wybrać je z listy.

3

Następnie dotknij Dodaj .

1

Przejdź do Wiadomości , dotknij Zespoły i wybierz zespół.

2

Dotknij Członkowie zespołu , a następnie dotknij Dodaj członków zespołu . Możesz dodać kilka osób jednocześnie, wpisać pierwsze litery ich nazwisk lub adresów e-mail, a następnie wybrać je z listy.

3

Następnie dotknij OK .

1

Kliknij Zespoły i wybierz zespół.

2

Wybierz Członkowie , kliknij Dodaj członka zespołu , wprowadź imię i nazwisko lub adres e-mail osoby, a następnie wybierz ją z listy lub kliknij przycisk Dodaj członka zespołu .