1

Kliknij pozycję Zespoły, a następnie wybierz zespół.

2

Wybierz pozycję Członkowie, kliknij pozycję Dodaj członkazespołu, wprowadź imię i nazwisko lub adres e-mail osoby, a następnie wybierz ją z listy.

1

Kliknij pozycję Zespoły, a następnie wybierz zespół.

2

Wybierz pozycję Członkowie, kliknij pozycję Dodaj członków zespołu , wprowadź imię i nazwisko lub adres e-mail osoby, wybierz ją z listy, a następnie kliknij przycisk Gotowe.

1

Przejdź do sekcji Wiadomości, stuknij pozycję Zespoły i wybierz zespół.

2

Stuknij pozycję Członkowie zespołu, a następnie stuknij pozycję Dodaj członka zespołu. Możesz dodać kilka osób naraz, wpisać pierwsze litery ich imienia i nazwiska lub adresu e-mail i wybrać je z listy.

3

Następnie stuknij opcję Dodaj.

1

Przejdź do sekcji Wiadomości, stuknij pozycję Zespoły i wybierz zespół.

2

Stuknij pozycję Członkowie zespołu, a następnie stuknij pozycję Dodaj członków zespołu. Możesz dodać kilka osób naraz, wpisać pierwsze litery ich imienia i nazwiska lub adresu e-mail i wybrać je z listy.

3

Następnie stuknij przycisk OK.

1

Kliknij pozycję Zespołyi wybierz zespół.

2

Wybierz pozycję Członkowie, kliknij pozycję Dodaj członkazespołu, wprowadź imię i nazwisko lub adres e-mail osoby, a następnie wybierz ją z listy lub kliknij pozycję Dodaj członkazespołu.