1

Przejdź do aplikacji Teams, a następnie wybierz zespół, do którego chcesz dodać miejsce.

2

Wybierz pozycję Utwórzspację, nazwij spację, a następnie naciśnij Enter lub kliknij przycisk .

1

Przejdź do aplikacji Teams, a następnie wybierz zespół, do którego chcesz dodać miejsce.

2

Wybierz pozycję Utwórz miejsce dla tegozespołu, nazwij spację, a następnie naciśnij Enter lub kliknij pozycję .

1

Przejdź do sekcji Wiadomości > Teams, a następnie wybierz zespół, do którego chcesz dodać spację.

2

Naciśnij pozycję Utwórz miejsce dla tegozespołu, nazwij przestrzeń, a następnie naciśnij pozycję Utwórz.

1

Przejdź do aplikacji Teams, a następnie wybierz zespół, do którego chcesz dodać miejsce.

2

Wybierz pozycję Nowa przestrzeń, nazwij spację, a następnie naciśnij Enter.