Aplikacje zatwierdzone przez cisco są dostępne na karcie +Aplikacje u góry obszaru, chyba że administrator wyłączył je w organizacji. Aby dowiedzieć się więcej o aplikacji, przejdź do Webex App Hub, wybierz aplikację, a następnie kliknij Dowiedz się więcej.

1

W aplikacji Wiadomości wybierzmiejsce, w którym chcesz dodać aplikację.

2

Kliknij +Aplikacjei wybierz aplikację z listy.


 

W przestrzeniachmoderowanych tylko moderatorzy mają kartę +Aplikacje. Jeśli nie możesz dodać aplikacji, spróbuj poprosić o pomoc moderatora obszaru.

3

Zaloguj się do aplikacji przy użyciu poświadczeń lub utwórz konto.

4

Po zalogowaniu się do aplikacji wybierz zawartość, którą chcesz dodać do karty +Aplikacje.

5

W oknie kliknij Dodaj do zakładki.


 

Po dodaniu aplikacji do obszaru kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę karty, aby wyświetlić więcej opcji menu.