Jeśli urządzenie zdalne aktywowało tryb głośnika , w którym kamera podąża za aktywnym głośnikiem lub korzysta z najlepszego widoku , nie można sterować kamerą zdalnie.

Nie masz dostępu do żadnych wstępnych ustawień kamery zdalnej.


  • W przypadku urządzeń połączonych z Webex Edge for Devices sterowanie kamerą z dalekiego końca jest dostępne podczas spotkań Webex, gdy włączona jest funkcja Webex Optimized Experience.

  • Nie można sterować kamerą na urządzeniu DX70 lub DX80.

  • Nie można sterować kamerą urządzenia zarejestrowanego w trybie osobistym.

1

Podczas połączenia otwórz listę Uczestnicy .

2

Wybierz kamerę, którą chcesz sterować, i stuknij pozycję Steruj kamerą .

3

Reguluj pochylenie, obrót i zoom zdalnej kamery za pomocą przycisków sterowania kamerą. Po zakończeniu dotknij dowolnego miejsca poza menu.