Jeśli urządzenie na łączu aktywnym zostało uaktywnione śledzenie kamery, gdzie kamera podąża za aktywnym głośnikem lub korzysta z najlepszego omówienia, nie można sterować kamerą zdalnie.

Nie masz dostępu do żadnych wstępnych ustawień kamery zdalnej.


  • Rady Webex wymagają kontrolera dotykowego, albo Touch 10, albo Room Navigator, aby mieć dostęp do sterowania kamerą z daleka.

  • W przypadku urządzeń połączonych z Webex Edge for Devices sterowanie kamerą z dalekiego końca jest dostępne podczas spotkań Webex, gdy włączona jest funkcja Webex Optimized Experience.

  • Nie można sterować kamerą DX70 ani urządzenie DX80.

  • Nie można sterować kamerą urządzenia zarejestrowanego w trybie osobistej.

1

W trakcie połączenia wybierz ikonę Uczestnicy w prawym górnym rogu, aby wywołać listę uczestników.

2

Zaznacz tę kamerę, którą chcesz sterować, i wybierz Sterowanie widokiem.

3

Reguluj pochylenie, obrót i zoom zdalnej kamery za pomocą przycisków sterowania kamerą. Po zakończeniu dotknij dowolnego miejsca poza menu.