1

Utwórz plik SCN za pomocą oprogramowania do tworzenia i edycji 3D.

2

Zaimportuj plik CAD 3DS do pliku SCN.

Jeśli w pliku 3D znajdują się niepotrzebne obiekty, możesz je edytować lub usunąć.

3

Wyeksportuj plik jako plik wymiany zasobów cyfrowych Collada (DAE).

4

Zaimportuj plik DAE do zintegrowanego środowiska programistycznego lub oprogramowania do konwersji plików, które może konwertować pliki DAE na pliki SCN.

5

Wyeksportuj plik w formacie SCN.

Jeśli używasz oprogramowania umożliwiającego edycję plików SCN, możesz poprawić nieprawidłowe współrzędne, dodać brakujące dane lub dodać tekstury.