1

Kreirajte SCN datoteku pomoću softvera za kreiranje i uređivanje 3D uređaja.

2

Uvezite CAD 3DS datoteku u SCN datoteku.

Ako u 3D datoteci ima nepotrebnih objekata, možete da ih uređujete ili brišete.

3

Izvezite datoteku kao datoteku Collada razmene digitalnih sredstava (DAE).

4

Uvezite DAE datoteku u integrisano razvojno okruženje ili softver za konverziju datoteka koji može da konvertuje DAE datoteke u SCN datoteke.

5

Izvezite datoteku u SCN formatu.

Ako koristite softver sposoban za uređivanje SCN datoteka, možete da ispravite pogrešne koordinate, dodate podatke koji nedostaju ili dodate teksture.