1

Kreirajte SCN datoteku pomoću 3D kreiranja i uređivanja softvera.

2

Uvezite CAD 3DS datoteku u SCN datoteku.

Ako u 3D datoteci imate neuspešne objekte, možete da ih uredite ili izbrišete.

3

Izvezite datoteku kao datoteku za razmenu digitalnih sredstava za Colladu (DAE).

4

Uvezite DAE datoteku u integrisano okruženje za razvoj ili softver za konverziju datoteka koji može da konvertuje DAE datoteke u SCN datoteke.

5

Izvezite datoteku u SCN formatu.

Ako koristite softver koji može da uređuje SCN datoteke, možete da ispravite pogrešne koordinate, dodate podatke koji nedostaju ili da dodate teksture.