Jeśli masz organizację, którą zarządzasz w Control Hub, lub zamówiłeś inne usługi Webex poza aplikacją Webex i spotkaniami za pośrednictwem Cisco Commerce Express , a następnie skontaktuj się ze sprzedawcą Cisco , aby zakończyć proces obsługi administracyjnej.
1

Otwórz otrzymaną wiadomość e-mail zatytułowaną Ważne: Informacje o obsłudze administracyjnej wymagane do zamówienia... i kliknij Skonfiguruj usługę .

2

Zaloguj się przy użyciu konta Cisco One lub Webex .

3

Sprawdź, czy informacje o zamówieniu są prawidłowe. Jeśli chcesz zmienić dowolne informacje, kliknij Zmień obok:

  • Adres e-mail administratora klienta —Wprowadź adres e-mail osoby, której zamówienie ma zostać zainicjowane, a następnie kliknij przycisk Zapisz .
  • Nazwa organizacji —Wprowadź nazwę swojej organizacji, a następnie kliknij Zapisz .
  • Adres Webex Meetings — Wprowadź inny adres witryny Webex i wybierz strefę czasową odpowiadającą lokalizacji większości użytkowników, a następnie kliknij przycisk Zapisz .
4

Kliknij Gotowe do świadczenia usług.

Z aplikacji Webex App można korzystać od razu, ale zakończenie obsługi administracyjnej aplikacji Meetings może potrwać kilka minut.

Co zrobić dalej

Zostanie wysłana następna wiadomość e-mail z informacją, że Twoje usługi są gotowe do użycia.