Ako imate postojeću organizaciju kojom upravljate u kontrolnom čvorištu ili ste naručili druge Webex usluge pored Webex i Webex sastanakaputem Cisco CommerceExpress-a , obratite se prodavcu kompanije Cisco da biste dovršili proces obezbeđivanja.

1

Otvorite e-poruku koju ste dobili pod naslovom Važno: Obezbeđivanje informacija potrebnih za porudžbinu...i kliknite na dugme Podešavanje usluge.

2

Prijavite se pomoću svog Cisco One ili Webex naloga.

3

Proverite da li su informacije o porudžbini tačne. Ako želite da promenite bilo koju informaciju, kliknite na dugme "Promeni" pored:

  • E-pošta administratoraklijenta – Unesite e-adresu one koje želite da obezbedite porudžbinu, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.
  • Ime organizacije– Unesite ime organizacije, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.
  • Adresa Webex sastanaka– Unesite drugu adresu Webex lokacije i izaberite vremensku zonu koja odgovara lokaciji za većinu korisnika, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.
4

Kliknite na dugme "Gotovo" da biste obezbedili svoje usluge.

Webex možete odmah da koristite, ali Webex sastanci mogu potrajati nekoliko minuta da biste završili sa obezbeđivanjem pre nego što ga upotrebite.

Šta dalje

Propratna e-poruka vam se šalje da bi vas obavestio da su vaše usluge spremne za korišćenje.