Przed rozpoczęciem

Aby zainstalować aplikację Webex for Government Calling Integration dla usługi Microsoft 365, włącz opcję Zezwalaj na aplikacje zewnętrzne w usłudze Microsoft Teams i zezwalaj na pobieranie boczne aplikacji zewnętrznych. Skontaktuj się z menedżerem sukcesu klienta (CSM), aby pobrać pakiet instalacyjny.

Aby użytkownicy z kontem usługi Microsoft Teams mogli korzystać z karty Połączenie Webex w usłudze Microsoft Teams, administratorzy witryn webex muszą łączyć konta webex użytkowników z ich kontami microsoft 365. Adresy e-mail dla obu kont powinny być zgodne.

1

Zaloguj się do usługi Microsoft Teams za pomocą konta administratora.

2

Kliknij pozycję Aplikacje, a następnie wybierz pozycję Przekaż aplikację niestandardową > przekaż dla <tenant name="">.

3

Znajdź Webex Call for Government.zip na komputerze lokalnym i otwórz go.

4

Kliknij pozycję Webex Call FedRAMP, a następnie kliknij pozycję Dodaj .

5

Kliknij pozycję Nadaj uprawnienia, a następnie wprowadź hasło, jeśli jest to wymagane.

6

W aplikacji Webex Call FedRAMP w dialpadzie wprowadź *CONSENT#, a następnie kliknij przycisk Enter .

7

Wybierz konto administratora.

8

Kliknij przycisk Zaakceptuj, aby udzielić firmie Webex Call FedRAMP żądanych uprawnień.