Innan du börjar

Om du vill installera appen Webex för integrering av offentliga samtal för Microsoft 365 aktiverar du Tillåt externa appar i Microsoft Teams och tillåter inläsning av externaappar. Kontakta din Kundframgångschef (CSM) för att hämta installationspaketet.

Innan användare med ett Microsoft Teams-konto kan använda Webex Call-fliken i Microsoft Teams måste Webex-webbplatsadministratörer länka användares Webex-konton till sina Microsoft 365-konton. E-postadresserna för båda kontona måste matcha.

1

Logga in i Microsoft Teams med ditt administratörskonto.

2

Klicka på Appar och välj sedan Överför ett anpassat program som > Överför för <tenant name="">.

3

Leta upp Webex Call för Government.zip på din lokala dator och öppna den.

4

Klicka Webex Call FedRAMPoch sedan på Lägg till .

5

Klicka på Ge behörighet och ange sedan ditt lösenord om detbehövs.

6

I FedRAMP Webex Call appen anger du *CONSENT# på knappsatsen och klickar sedan på Enter .

7

Välj ditt administratörskonto.

8

Klicka på Acceptera för att Webex Call för FedRAMP de begärda behörigheterna.