Pre nego što počneš

Da biste instalirali Webex za aplikaciju "Integracija sa pozivima vlade" za Microsoft 365, uključite uključi "Dozvoli spoljne aplikacije" u programu Microsoft Teams i dozvoli učitavanje spoljnih aplikacija. Obratite se Menadžeru za uspeh klijenta (CSM) da biste preuzeli instalacioni paket.

Da bi korisnici sa Microsoft Teams nalogom mogli da koriste karticu "Webex poziv" u programu Microsoft Teams, administratori Webex lokacije moraju da povežu Webex naloge korisnika sa Microsoft 365 nalozima. E-adrese za oba naloga bi trebalo da se podudaraju.

1

Prijavite se u Microsoft Teams pomoću administratorskog naloga.

2

Izaberite stavku Aplikacije , azatim izaberite Otpremi prilagođenu aplikaciju > Otpremi za <tenant name="">.

3

Pronađite Webex Poziv za vladu.zip na lokalnom računaru i otvorite ga.

4

Izaberite stavku Webex Pozovi FedRAMP, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

5

Kliknite na dugmeDaj dozvolu , a zatim unesite lozinku ako je potrebno.

6

U Webex Call FedRAMP aplikaciju, u datoteci za biranje broja unesite *CONSENT#, a zatim kliknite na dugme Enter.

7

Izaberite administratorski nalog.

8

Kliknite na dugme Prihvati da biste webex pozivu dodelili FedRAMP zahtevane dozvole.