W urządzeniach można konfigurować godziny pracy, podczas których uaktywniane są funkcje, takie jak cyfrowe podpisywanie, rezerwacja w pomieszczeniach i wykrywanie ruchu. Pomaga to zapobiegać utrzymywaniu przez te funkcje aktywności ekranów urządzenia poza wyznaczonymi godzinami pracy, dzięki czemu promowanie oszczędzania energii i ochronie ekranów przed zużyciem i rozerwaniem.

Urządzenie przechodzi w tryb gotowości poza godzinami pracy i aktywności na pół-wakenie na początku godzin pracy. Gdy włączona jest opcja cyfrowego podpisywania, urządzenie pominie tryb pół wznawiania i przechodzi bezpośrednio w tryb podpisywania.

Włączenie lub wyłączenie tej funkcji

Funkcja ta jest domyślnie włączona, ale jej czas trwania wynosi od 7 do 7 PM.

Godziny pracy można skonfigurować z poziomu konfiguracji urządzeń koncentratora kontrolnego, gdzie można skonfigurować godziny pracy na kilku urządzeniach lub za pośrednictwem interfejsu sieci Web urządzenia. Zapoznaj się z artykułem ustawienia Zaawansowane, aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do niego.

Gdy interfejs www urządzenia jest otwarty, wybierz opcję ustawienia z menu po lewej stronie. W sekcji konfiguracje skonfiguruj następujące ustawienia:

 • > Czas włączenia > OfficeHours

  • True. Funkcja ta jest włączona i można użyć innych konfiguracji OfficeHours w celu zdefiniowania szczegółowego zachowania.

  • False. Ta funkcja nie jest używana.

Jeśli kontrola stanu czuwania jest wyłączona ( stan gotowości > kontrola : wyłączona), urządzenie nigdy nie przechodzi do trybu czuwania, a ustawienia godzin pracy w biurze nie będą działać.

Ustawianie godzin w biurze

Aby zdefiniować różne dni i godziny, należy ustawić następujące konfiguracje:

 • Godzina > OfficeHours > zestaw tydzień roboczy > poniedziałek/wtorek/środa/czwartek/piątek/sobota/niedziela

  • True. Dzień jest uwzględniany w tygodniu pracy.

  • False. Dzień, w którym nie ma tygodnia roboczego.

 • Godzina > OfficeHours > WorkDay > rozpoczęcie/zakończenie

  • Ustaw godzinę rozpoczęcia i zakończenia zwykłych godzin pracy w biurze (gg: mm)

Zachowanie w stanie wstrzymania i wznawiania poza godzinami pracy

Domyślnie urządzenie przechodzi w tryb bezczynności tuż przed przejściem do trybu offline (stan gotowości) poza godzinami pracy w biurze W trakcie tych godzin urządzenie nie włącza się przez wykrycie ruchu w pokoju. Niezależnie od tego ustawienia urządzenie zawsze wznawia działanie po jego rozpoczęciu przez użytkownika

Aby zmienić domyślne zachowanie, należy wykonać następujące czynności:

 • > Czasu OfficeHours > OutsideOfficeHours > opóźnienie >

  • Ustaw liczbę minut, przez które urządzenie powinno być w trybie bezczynności (poza godzinami pracy), zanim przejdzie do trybu czuwania.

 • Godzina > OfficeHours > OutsideOfficeHours > Standby > wznawiania

  • Wyłączona. Urządzenie pozostaje w stanie gotowości, jeśli wykryje ruch poza godzinami pracy w biurze

  • Obsługując. Urządzenie zostanie wznowione, jeśli wykryje ruch poza godzinami pracy w biurze


System wznawia działanie w trakcie OutsideOfficeHours:

 • Połączenie przychodzące do urządzenia

 • Parowanie do urządzenia

 • Podłączanie laptopa do urządzenia i wykonywanie lokalnego podglądu

Jeśli urządzenie zostanie ponownie przełączone podczas OutsideOfficeHours , zostanie ponownie wstrzymane po osiągnięciu przez OutsideOfficeHours opóźnienie

Urządzenie nie działa w trybie gotowości, jeśli jest aktywne lokalne udostępnianie lub Nawiązywanie połączenia, nawet po zakończeniu pracy w godzinie biura