Urządzenia obsługujące tę funkcję

 • Pokładzie Pro 55 i Board Pro 75

 • Kodek Plus (w tym Room Kit Plus i Room Kit Plus Precision 60)

 • Kodek Pro (w tym Room Kit Plus i Room Kit Plus Precision 60)

 • Room 55 i Room 55 Dual

 • Room 70 i Room 70 G2

Wymagania i ograniczenia

 • Obsługiwana wersja: Ochrona zawartości cyfrowej o dużej przepustowości, wersja 1,4.

 • Zawartość HDCP nie może być udostępniana w trakcie połączenia.

 • Ekrany, na których wyświetlana jest chroniona zawartość, muszą obsługiwać HDCP. Zintegrowane ekrany wszystkich urządzeń w pomieszczeniu obsługują HDCP.

Konfigurowanie obsługi funkcji HDCP

Obsługę funkcji HDCP można skonfigurować w konfiguracjach urządzeń, w lokalnym interfejsie www urządzenia oraz przy użyciu API. Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do tych konfiguracji, należy zapoznać się z artykułem w konfiguracji urządzenia

Ustaw konfigurację Wideo > Wejście > Złącze [n] > HDCP > Tryb na Włączony, aby włączyć obsługę zawartości chronionej HDCP na tym złączu.

Tylko jedno złącze wejściowe HDMI może być skonfigurowane do obsługi treści chronionych HDCP. Które złącze wybrać zależy od typu urządzenia.

 • Pokładzie Pro 55 i 75: Złącze sygnału wejściowego 3 (HDMI)

 • Kodek Plus, Pokój 55 Dual, Pokój 70: Złącze wejściowe 2

 • Kodek Pro, Pokój 70 G2: Złącze wejściowe 5

 • Pokój 55: Złącze sygnału wejściowego 3 (HDMI 2)

Gdy złącze wejściowe jest skonfigurowane do obsługi HDCP, jest ono zarezerwowane dla tego typu zawartości. Rezerwacja oznacza:

 • Za pomocą tego złącza można lokalnie udostępniać zarówno zawartość HDCP, jak i zawartość nie-HDCP.

 • Podczas połączenia nie można udostępniać żadnych treści z tego złącza, niezależnie od tego, co jest podłączone.

 • Nie można robić zrzutów z tego źródła.

Złącza wyjściowe (ekrany) umożliwiające wyświetlanie zawartości funkcji HDCP

Zawartość HDCP jest wyświetlana tylko na ekranach podłączonych do określonych złączy wyjściowych HDMI. Które złącza zależą od typu urządzenia.

 • Kodek Plus, Pokój 55 Dual, Pokój 70: Złącze wyjściowe 1

  To złącze jest przeznaczone do zintegrowanego ekranu dla Room 70 Single oraz lewego zintegrowanego ekranu dla Room 55 Dual i Room 70 Dual.

 • Kodek Pro, Pokój 70 G2: Złącze wyjściowe 1 i złącze wyjściowe 2

  Te złącza są przeznaczone do zintegrowanych ekranów dla Room 70 G2 Dual. Ekran zintegrowany dla pomieszczenia 70 G2 Single jest podłączony do złącza wyjściowego 1.

 • Pokój 55, płyta Pro 55, Board Pro 75: Na zintegrowanym ekranie