Przeczytaj ten artykuł , aby dowiedzieć się, w jaki sposób skonfigurować dostęp do platformy zarządzania zawartością przedsiębiorstwa w celu otwierania tablic i plików usługi Microsoft OneDrive


Możliwe jest udostępnianie w trakcie połączenia tablic i plików w usłudze OneDrive.

1

Dotknij opcji pliki Na ekranie głównym.

2

Wybierz opcję Połącz z serwerem i zaloguj się do konta usługi OneDrive, aby uzyskać dostęp do plików. W menu pliki zostanie wyświetlony folder osobistej usługi OneDrive dla sieci ECM

3

Można teraz otwierać, edytować i usuwać zapisane wcześniej tablice. Możliwe jest również otwieranie i Wyświetlanie zapisanych plików na urządzeniu. Aby zapisać nowe tablice w usłudze OneDrive programu ECM, wybierz polecenie Importuj swoją pracę z menu pliki.

Możesz wybrać nową tablicę Utwórz nową ikonę tablicy , gdy na urządzeniu jest otwarta tablica OneDrive Nowa tablica zostanie utworzona bezpośrednio w folderze usługi OneDrive.