Twoje urządzenie biurkowe Webex działa jako fizyczne rozszerzenie aplikacji Webex. Po otwarciu przestrzeni Webex na swoim urządzeniu możesz dzwonić do osób znajdujących się w tej przestrzeni lub tworzyć i udostępniać im tablice.


Ten artykuł odnosi się do Desk Pro w trybie osobistym lub współdzielonym oraz do DX 70 i DX 80 tylko w trybie współdzielonym.

Otwieranie obszaru z laptopa

1

Gdy aplikacja Webex dla systemu Mac lub Windows jest połączona z urządzeniem biurkowym, nazwa urządzenia jest widoczna w dolnej części listy przestrzeni. Jeśli chcesz sparować z innym urządzeniem, wybierz jedno z innych urządzeń, z którymi byłeś wcześniej połączony lub wyszukaj je według nazwy.

2

Wybierz przestrzeń Webex, którą chcesz otworzyć na swoim urządzeniu, i kliknij przycisk Otwórz przestrzeń. Nazwa otwartego miejsca jest widoczna w lewym górnym rogu ekranu urządzenia.

3

Aby zamknąć obszar, wybierz polecenie Zamknij obszar z aplikacji Webex. Możesz również zamknąć obszar na urządzeniu, wybierając nazwę obszaru i wybierając opcję Zamknij ten obszar.

Otwieranie obszaru na urządzeniu przenośnym

1

Gdy Twoja aplikacja Webex jest połączona z urządzeniem, w prawym górnym rogu listy obszarów widoczna jest nazwa urządzenia. Jeśli chcesz sparować z innym urządzeniem, wybierz jedno z innych urządzeń, z którymi byłeś wcześniej połączony lub wyszukaj je według nazwy.

2

Wybierz przestrzeń Webex, którą chcesz otworzyć na swoim urządzeniu i stuknij Otwórz przestrzeń. Możesz także przejść do menu aktywności Miejsca, a następnie dotknij opcji Otwórz na DX lub Otwórz na biurku Pro. Nazwa otwartego miejsca jest widoczna w lewym górnym rogu ekranu urządzenia.

3

Aby zamknąć obszar, wybierz polecenie Zamknij obszar z aplikacji Webex. Możesz również zamknąć obszar na urządzeniu, wybierając nazwę obszaru i wybierając opcję Zamknij ten obszar.

Praca z tablicą

Po otwarciu przestrzeni Webex na urządzeniu biurkowym Webex można tworzyć nowe tablice, które są automatycznie zapisywane w tym obszarze jako pliki .png na karcie Tablica. Możesz także kontynuować pracę na tablicach, które zostały wcześniej zapisane w tym obszarze.

Po otwarciu miejsca na urządzeniu stuknij opcję Tablica , aby uzyskać dostęp do zapisanych tablic. Na ekranie tablicy można również utworzyć nową tablicę, stukając pozycję Nowa tablica.Kiedy skończysz, dotknij krzyżyka w prawym górnym rogu. Wszyscy w przestrzeni Webex mogą znaleźć Twoją tablicę w zakładce Tablica.

Wyświetlanie pliku (tylko Desk Pro)

Pliki i zdjęcia udostępnione przez Ciebie i Twoich współpracowników w przestrzeni Webex mogą być przeglądane na Desk Pro, gdy masz otwartą tę przestrzeń. Aby to zrobić, kliknij Pliki I wybierz plik, który chcesz otworzyć. Przewiń w górę lub w dół plik, który udostępniasz. Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz na ekranie, należy go uszczypnąć.

Możesz otwierać pliki w następujących formatach: .doc, .docx, .gif, .jpeg, .pdf, .png, .ppt, .pptx, .svg, .xls i .xlsx. Pliki muszą mieć mniej niż 150 stron i mniej niż 200 MB. Można przesyłać inne typy plików, ale nie będą one wyświetlać podglądu miniatur.

Możesz stuknąć ikonę I wybierz, czy chcesz ukryć nieobsługiwane pliki, czy nie.Aby wrócić do podglądu plików, stuknij pozycję .

Pliki w usłudze Microsoft OneDrive lub SharePoint Online, które udostępniono w obszarze, mogą również być wyświetlane na Desk Pro, gdy jest otwarta na tym obszarze. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak skonfigurować dostęp do platformy zarządzania treścią dla przedsiębiorstw, oraz ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak udostępniać pliki w aplikacji Webex z Microsoft OneDrive lub SharePoint Online.

Aby otworzyć te pliki na Desk Pro, Web Engine musi być włączony.

Dokumenty usługi OneDrive i SharePoint Online można znaleźć w folderze Pliki . Po prostu wybierz plik, który chcesz otworzyć. Może być konieczne zalogowanie się, aby wyświetlić lub edytować dokument, jednak informacje o sesji są usuwane po zamknięciu obszaru.

Połączenie do wszystkich osób w obszarze

Po otwarciu miejsca na urządzeniu biurkowym dotknij ikony Na ekranie głównym urządzenia. Dotknij Połącz, aby rozpocząć nawiązywanie połączenia.