Pročitajte ovaj članak da biste saznali kako da podesite pristup poslovnoj platformi za upravljanje sadržajem da biste otvorili Microsoft OneDrive bele table i datoteke.


U pozivu je moguće deliti OneDrive bele table i datoteke.

1

Dodirni datoteke Na početnom ekranu.

2

Izaberite opciju "Poveži se sa serverom " i prijavite se na OneDrive nalog da biste pristupili datotekama. U meniju "Datoteke" pojavljuje se ECM-ova OneDrive lična fascikla.

3

Sada možete da otvorite, uredite ili izbrišete prethodno sačuvane bele table. Takođe možete da otvorite i prikažete sačuvane datoteke na uređaju. Da biste sačuvali nove bele table u ECM-ovom OneDrive-u, u meniju " Datoteke" izaberite stavku "Uvezi svoj rad".

Možeš da dodirneš novu belu tablu Kreiraj novu ikonu bele table Kada je na uređaju otvorena OneDrive bela tabla. Nova bela tabla će biti direktno kreirana u OneDrive fascikli.