W Webex Meetings i osobistych spotkaniach w pokoju gospodarz i współgospodarz mogą odłączyć uczestnika od spotkania na urządzeniu z serii Board, Desk lub Room. Podczas spotkań Webex App wszyscy uczestnicy spotkania mogą rozłączyć inne osoby.

1

Na spotkaniu, które organizujesz, przejdź do elementów sterujących połączeniem i dotknij przycisku Uczestnicy .


 

W urządzeniach z serii DX, MX lub SX podczas połączenia przycisk uczestników znajduje się na ekranie głównym urządzenia lub kontrolera.

2

Stuknij osobę, którą chcesz odłączyć.

3

Stuknij Usuń z połączenia.4

Webex usunie wybranego uczestnika i powiadomi go.