iPhone i iPad

Scal połączenia

Funkcja Scal umożliwia połączenie dwóch trwających połączeń w połączenie konferencyjne.

Ta procedura dotyczy tylko połączeń VoIP w aplikacji Cisco Jabber. Funkcja Scal jest niedostępna dla połączeń Dzwoń za pośrednictwem biura.

 1. Na ekranie trwającego połączenia dotknij .
 2. Dotknij opcji Scal połączenia.
 3. Dotknij przycisku OK.
 4. (Opcjonalnie) Dotknij , aby wyświetlić listę uczestników konferencji.

Przenoszenie połączenia do sieci komórkowej

Jeśli w trakcie połączenia VoIP w aplikacji Cisco Jabber wystąpią problemy z jakością połączenia, połączenie można przenieść do sieci komórkowej i odebrać je na telefonie komórkowym.

Ta procedura dotyczy tylko połączeń VoIP w aplikacji Cisco Jabber. Ta funkcja jest niedostępna dla połączeń Dzwoń za pośrednictwem biura .

 1. Na ekranie trwającego połączenia dotknij .
 2. Dotknij opcji Przenieś na telefon komórkowy.
 3. Dotknij przycisku OK.
 4. Dotknij opcji Odbierz, gdy telefon zacznie dzwonić.

Administrator systemu musi włączyć na serwerze opcję Przekieruj do sieci komórkowej.

Android

Parkowanie połączenia

Wykonanie tego zadania spowoduje zaparkowanie trwającego połączenia, co umożliwi jego przekazanie na inne urządzenie lub tymczasowe wstrzymanie.

 1. Na ekranie trwającego połączenia dotknij ikony przycisk wyświetlania dodatkowych opcji.

 2. Dotknij opcji Parkuj.

 3. Przejmij połączenie na innym urządzeniu lub wznów na bieżącym urządzeniu.

Połączenia konferencyjne

 1. Na ekranie trwającego połączenia dotknij ikony przycisk wyświetlania dodatkowych opcji.

 2. Dotknij opcji Konferencja.

 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  1. Wpisz numer telefonu i wybierz przycisk Połącz.

  2. Wpisz nazwę lub adres wideo, a następnie dotknij odpowiedniej pozycji w wynikach wyszukiwania.

  Aplikacja Cisco Jabber automatycznie wstrzymuje pierwsze połączenie i wyświetla stan obu połączeń.

 4. Na pasku kontrolnym dotknij opcji Scal.

Zawieszanie i wznawianie połączeń

 1. Na ekranie trwającego połączenia dotknij ikony przycisk wyświetlania dodatkowych opcji.

 2. Dotknij opcji Zawieś.

 3. Aby wznowić połączenie, dotknij przycisku Wznów.

Scal połączenia

Funkcja Scal umożliwia połączenie dwóch trwających połączeń w połączenie konferencyjne.

Ta procedura dotyczy tylko połączeń VoIP w aplikacji Cisco Jabber. Funkcja Scal jest niedostępna dla połączeń Dzwoń za pośrednictwem biura.

 1. Na ekranie trwającego połączenia dotknij ikony przycisk wyświetlania dodatkowych opcji.

 2. Dotknij przycisku Scal.

 3. Dotknij przycisku OK.

 4. (Opcjonalnie) Dotknij przycisk wyświetlania uczestników konferencji, aby wyświetlić listę uczestników konferencji.

Przenoszenie połączenia do sieci komórkowej

Ta procedura dotyczy tylko połączeń VoIP w aplikacji Cisco Jabber. Ta funkcja jest niedostępna dla połączeń Dzwoń za pośrednictwem biura.

 1. Na ekranie trwającego połączenia dotknij ikony przycisk wyświetlania dodatkowych opcji.

 2. Dotknij opcji Przenieś na telefon komórkowy.

 3. Dotknij przycisku OK.

 4. Dotknij opcji Odbierz, gdy telefon zacznie dzwonić.

Pokaż statystyki połączeń

 1. Na ekranie trwającego połączenia dotknij przycisk wyświetlania dodatkowych opcji

 2. Dotknij opcji Statystyki połączeń.

Przełączanie między połączeniami

Podczas trwania dwóch połączeń internetowych tylko jedno z nich jest aktywne w danej chwili — drugie jest automatycznie wstrzymywane.

 1. Dotknij czerwonego paska, aby przełączyć połączenia.

Przekazywanie połączenia

 1. Na ekranie trwającego połączenia dotknij przycisk wyświetlania dodatkowych opcji

 2. Dotknij opcji Przekaż.

 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  1. Wpisz numer telefonu i wybierz przycisk Połącz.

  2. Wpisz nazwę lub adres wideo, a następnie dotknij odpowiedniej pozycji w wynikach wyszukiwania.