Aby szyfrowanie end-to-end działało, należy włączyć urządzenia wideo zarówno na poziomie witryny, jak i użytkownika.

Webex for Government obsługuje szyfrowane spotkania end-to-end w Webex App i Webex Meetings.

Zaplanuj spotkanie z włączonym szyfrowaniem end-to-end:

1

W aplikacji Spotkania kliknij pozycję Zaplanuj > Zaplanuj spotkanie.

2

Z listy rozwijanej Typ spotkania kliknij pozycję Szyfrowanie E2E + Tożsamość.

3

Wprowadź pozostałe szczegóły spotkania, a następnie kliknij w Zaplanuj.

Domyślnie włącz szyfrowanie end-to-end dla wszystkich zaplanowanych spotkań:

1

Zaloguj się do witryny webex.

2

Kliknij Preferencje > Planowanie.

3

Z listy rozwijanej Typ spotkania wybierz pozycję Szyfrowanie E2E + Tożsamość.

4

Kliknij opcję Zapisz.

Aby zaplanować spotkanie z włączonym szyfrowaniem end-to-end na urządzeniu przenośnym, należy najpierw ustawić domyślny typ spotkania na E2E Encryption + Identity .

Ustaw domyślny typ spotkania:

1

Zaloguj się do witryny webex.

2

Kliknij Preferencje > Planowanie.

3

Z listy rozwijanej Typ spotkania wybierz pozycję Szyfrowanie E2E + Tożsamość.

4

Kliknij opcję Zapisz.

Zaplanuj spotkanie:

1

W aplikacji Spotkania szybko przesuń w lewo do obszaru Moje spotkania.

2

Dotknij opcji Zaplanuj.

3

Wprowadź pozostałe szczegóły spotkania, a następnie stuknij pozycję Zaplanuj.

1

Otwórz program Microsoft Outlook i kliknij pozycję Spotkanie > Dodaj spotkanieWebex.

2

Kliknij Opcję Preferencje Webex .

3

Kliknij Dodaj spotkanieWebex.

4

W polu Typspotkania wybierz z listy rozwijanej pozycję Szyfrowanie E2E + Tożsamość.

5

Kliknij opcję Aktualizuj.

6

Kliknij przycisk Wyślij.