Rozpoczynanie wydarzenia i dołączanie do jego

Rozpoczynanie wydarzenia

Jeśli organizujesz wydarzenie, w zaplanowanym czasie zaloguj się do witryny Cisco Webex Events swojej organizacji. Przejdź do strony Moje webex > Moje spotkania , znajdź wydarzenie i wybierz pozycję Rozpocznij.

Dołącz do wydarzenia

Gdy zostałeś zaproszony na wydarzenie Webex, otrzymałeś wiadomość e-mail z instrukcjami. Wystarczy kliknąć link, aby dołączyć do wydarzenia. W obszarze Dołącz do wydarzenia teraz wprowadź swojeimię i nazwisko oraz adres e-mail, a następnie kliknij przycisk Dołącz teraz.

  

Może zostać poproszony o wprowadzenie hasła zdarzenia. Hasło znajdziesz w zaproszeniu na wydarzenie.

Interfejs użytkownika Webex Events jest prosty. Opcje zdarzeń znajdują się w centrum.

Czy ten artykuł był pomocny?