Ta funkcja jest domyślnie włączona. Istnieje możliwość ukrycia przycisku Dołącz do Webex w interfejsie użytkownika. Przeczytaj artykuł Usuń domyślne przyciski z interfejsu użytkownika, aby uzyskać więcej informacji.


Przycisk Dołącz do Webex nie jest dostępny w modelach SX10 i SX20, gdy są one używane z pilotem zdalnego sterowania.

1

Dotknij Dołącz do Webex.

2

Wprowadź numer spotkania podany w zaproszeniu na spotkanie Webex Meetings i stuknij przycisk Dołącz, aby dołączyć do spotkania.

Jeśli dołączasz do spotkania w Pokoju osobistym, możesz użyć imienia i nazwiska lub adresu e-mail danej osoby, aby wyszukać jej Pokój osobisty.