1

Wybierz imię i nazwisko osoby, którą chcesz usunąć z połączenia, a następnie kliknij przycisk Więcej.

2

Wybierz pozycję Usuń z konferencji, a następnie kliknij przycisk Tak.

1

Naciśnij i przytrzymaj imię i nazwisko osoby, którą chcesz usunąć z połączenia.

2

Naciśnij pozycję Usuń z konferencji, a następnie wybierz pozycję Tak.