Spotkania w kalendarzu, które mają adresy wideo, będą automatycznie wyświetlane na liście spotkań, nawet jeśli nie są to standardowe spotkania Webex, spotkanie w pokoju osobistym ani spotkanie aplikacji Webex skojarzone z przestrzenią. Zobaczysz także powiadomienie o spotkaniu i przycisk Dołącz na liście spotkań i wiadomości dla tych spotkań na 5 minut przed ich zaplanowanym rozpoczęciem. Nie musisz nic robić — spotkania z adresami wideo będą automatycznie wyświetlane na liście spotkań pod następującymi warunkami:

 • Masz aplikację Webex dla systemu Windows lub Mac.

 • Masz kalendarz hybrydowy.

 • Używasz programu Microsoft Outlook Exchange, Microsoft Outlook 365 lub G Suite dla Kalendarza Google.

 • Adres wideo znajduje się w treści spotkania. (W przypadku Kalendarza Google adres może znajdować się w treści lub w danych konferencji dla tego spotkania).

 • Adres wideo w jednym z obsługiwanych formatów pokazanych na poniższej liście:

  Obsługiwane formaty adresów wideo

  
      sip:alphanumeric@example.com 
     
  
      sips:alphanumeric@example.com 
     
  
      sip:123_4356@example.com 
     
  
      sip:12345@example.com 
     
  
      12345@example.com 
     
  
      <a href="sip:alphanumeric@example.com">dial meeting</a> 
     
  
      <a href="sip:1234@example.com"><b>dial conference</b></a> 
     
  
      <tag>12345@example.com<tag> 
     

  Nieobsługiwane formaty adresów wideo

  
      mailto:12345@example.com 
     
  
      conf:alphanumeric@example.com 
     
  
      sip:12345