Wprowadzenie do Cisco Webex Room USB

Cisco Webex Room USB to rozwiązanie wideokonferencyjne przeznaczone do pomieszczeń typu spotkań, sterowane za pomocą pilota lub bezpośrednio przez klienta oprogramowania. Zapewnia doskonałe wrażenia wideo i audio podczas spotkań, dzięki takim funkcjom jak automatyczna redukcja szumów i najlepszy przegląd sytuacji. Gdy nie jest używany, można wyświetlać niestandardowe treści za pomocą oznakowania cyfrowego i dodać niestandardowe marki na ekranie. Room USB działa również jako lokalny hub do udostępniania treści 4K i łączy się z komputera z wyświetlaczem za pomocą kabla HDMI.

Room USB można zarejestrować tylko jako urządzenie współdzielone.

Po zarejestrowaniu się w usłudze Cisco Webex te funkcje są dostępne:

 • Webex Control Hub, oferujący zdalne zarządzanie, aktualizacje oprogramowania i analitykę

 • Cyfrowe oznakowanie i branding

 • Udostępnianie bezprzewodowe przez przeglądarkę

 • Inteligentne pomieszczenia, zapewniające pomiar liczby osób oraz automatyczną integrację z ekranem poprzez złącze HDMI

Aktywuj Cisco Webex Room lub Desk Device lub Webex Board

Przed rozpoczęciem

Po zarejestrowaniu pokoju lub urządzenia biurkowego lub Webex Board w Cisco Webex można zarządzać nimi z poziomu Centrum sterowania. Więcej informacji na temat centrum sterowania można znaleźć w części Rozpoczynanie pracy z Cisco Webex Control Hub.

Przed rozpoczęciem konfigurowania urządzenia należy utworzyć obszar roboczy i 16-cyfrowy kod aktywacyjny w aplikacji Control Hub. Tutaj można przeczytać instrukcje na temat Tworzenia obszaru roboczego i Wygenerowania kodu aktywacyjnego dla urządzenia.

Aby dodać usługę Cisco Webex Calling oraz inne usługi, zobacz Dodawanie usług do istniejącego obszaru roboczego za pomocą Cisco Webex Boards, pokoju i urządzeń biurkowych. Należy pamiętać, że nie można dodać usługi Cisco Webex Calling do Pokoju USB.

Urządzenie jest dostarczane z preinstalowanym oprogramowaniem, a aktualizacje są instalowane automatycznie. Jeśli podczas pierwszej rejestracji nowego urządzenia jest dostępna aktualizacja oprogramowania, zalecamy jego uaktualnienie. Więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania można znaleźć w części Automatyczne aktualizacje oprogramowania.

1

Zainstaluj i podłącz wymagane kable zgodnie z poleceniami w instrukcji instalacji . Gdy urządzenie jest podłączone, automatycznie uruchamia się i sprawdza połączenie sieciowe. Jeśli połączenie sieciowe działa, urządzenie sprawdza dostępność aktualizacji Webex RoomOS i instaluje wszystkie znalezione wersje. Jeśli wystąpi problem z połączeniem, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie sugerujący możliwą przyczynę.

2

Po aktualizacji oprogramowania uruchamia się kreator konfiguracji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować preferencje sieciowe, wprowadzić kod aktywacyjny i sprawdzić ekran, kamerę i dźwięk.

Ustawienia języka można zmienić przed uruchomieniem kreatora instalacji lub później w menu Ustawienia.

Format czasu jest zgodny z ustawieniem strefy czasowej Twojej sieci i nie można go osobno konfigurować.

Korzystanie z sieci Wi-Fi na USB w pokoju

W przypadku Room USB, można wybrać połączenie przewodowe lub Wi-Fi.

W menu Ustawienia urządzenia można przełączać między połączeniem przewodowym a Wi-Fi. Aby uzyskać dostęp do menu, należy użyć pilota zdalnego sterowania.

Jeśli chcesz korzystać z sieci Wi-Fi, musisz najpierw odłączyć kabel Ethernet.

Obsługujemy następujące typy uwierzytelniania:

 • Otwarte

 • WPA-PSK (AES)

 • WPA2-PSK (AES)

 • WPA-EAP-PEAP

 • EAP-TLS

 • EAP-TTLS

 • EAP-FAST

 • PEAP

 • EAP-MSCHAPv2

 • EAP-GTC

Urządzenie zapamiętuje tylko jedną sieć jednocześnie. W przypadku zmiany sieci należy ponownie wpisać hasło .

1

Wybierz nazwę urządzenia na ekranie głównym i przejdź do Ustawienia. Przejdź do opcji Połączenie sieciowe, a następnie wybierz Wi-Fi.

2

Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć.

3

Jeśli sieć wymaga uwierzytelnienia, wpisz hasło i wybierz opcję Połącz.

Ustawienia zaawansowane i administracja

Kliknij te łącza, aby dowiedzieć się więcej o dostępie do zaawansowanych konfiguracji urządzenia Room USB w Control Hub, konfigurowaniu funkcji takich jak oznakowanie cyfrowe i branding, ustawieniach sieciowych oraz konfiguracji pomieszczenia.

Ustawienia zaawansowane w Control Hub

Dostępne funkcje

Ustawienia sieci

Wskazówki dotyczące instalacji i konfiguracji Room

Zaktualizuj zestaw Webex Room USB do Webex Room Kit Mini

Możesz łatwo zmodernizować Webex Room USB do Webex Room Kit Mini poprzez zakup zestawu modernizacyjnego. Zestaw uaktualniający zawiera klucz uaktualnienia licencji oraz kontroler Cisco Touch. Gdy otrzymasz swój kontroler Touch, po prostu wprowadź klucz licencyjny , a Twój Room USB stanie się Room Kit Mini.

Uaktualnienie daje następujące możliwości:

 • Otwarty dostęp do interfejsów API i makr

 • Możliwość rozpoczynania spotkań bezpośrednio z kontrolera Touch zamiast z komputera

 • Cisco Proximity, umożliwiający bezprzewodowe udostępnianie za pośrednictwem aplikacji Webex Meetings lub Webex Teams