Vi presenterar Cisco Webex Room USB

Cisco Webex Room USB är en videokonferenslösning för gemensamma utrymmen som styrs med en fjärrkontroll eller direkt från programklienten. Den ger utmärkt video- och ljudkvalitet i möten och har funktioner som automatisk brusreducering och Best Overview. När den inte används kan du visa anpassat innehåll med digital skyltning och lägga till anpassad varumärkesinformation på skärmen. Room USB fungerar också som lokal hubb för delning av 4K-innehåll och ansluts från din dator till skärmen via HDMI-kabel.

Du kan bara registrera Room USB som en delad enhet.

När den registrerats till Cisco Webex är följande funktioner tillgängliga:

 • Webex Control Hub, som ger fjärrhantering, programuppgraderingar och analys

 • Digital skyltning och anpassning

 • Trådlös delning via din webbläsare

 • Smarta rum, med personräkning för användningsstatistik och automatisk skärmintegration via HDMI

Aktivera Cisco Webex Room eller Webex Boards

Innan du börjar

När du registrerar din Room-, Desk- eller Webex Board-enhet i Cisco Webex kan du administrera den via Control Hub. Mer information om Control Hub finns i Kom igång med Cisco Webex Control Hub.

Innan du börjar konfigurera enheten ska du skapa en arbetsyta och en 16-siffrig aktiveringskod i Control Hub. Läs här om att Skapa en arbetsyta och att Generera en aktiveringskod för en enhet.

Om du vill lägga till Cisco Webex Calling och andra tjänster läser du Lägga till tjänster till en befintlig arbetsyta med Cisco Webex Board-, Room- och Desk-enheter. Observera att du inte kan lägga till Cisco Webex Calling till Room USB.

Enheten levereras med förinstallerad programvara och alla uppdateringar installeras automatiskt. Om en programuppdatering är tillgänglig när du registrerar en ny enhet för första gången rekommenderar vi att du uppgraderar den. Mer information om programvaruuppdateringar finns i avsnittet Automatiska programvaruuppdateringar.

1

Installera och koppla in de kablar som behövs enligt anvisningarna i installationshandboken. När enheten är inkopplad startar den automatiskt och kontrollerar nätverksanslutningen. Om nätverksanslutningen fungerar söker enheten efter uppdateringar av Webex RoomOS och installerar eventuella nya versioner. Om det är problem med anslutningen visas ett felmeddelande som anger vad felet kan bero på.

2

När programvaran har uppdaterats startas konfigurationsguiden. Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera dina nätverksinställningar, ange aktiveringskoden och kontrollera skärmen, kameran och ljudet.

Du kan antingen ändra språkinställningarna innan du startar konfigurationsguiden eller efteråt via menyn Inställningar.

Tidsformatet baseras på inställningen för tidszon och kan inte konfigureras separat.

Använd Wi-Fi på rums-USB

På rums-USB kan du välja att använda antingen trådbunden eller trådlös nätverksanslutning.

Du kan växla mellan trådbunden och trådlös nätverksanslutning från menyn Inställningar på enheten. Du behöver fjärrkontrollen för att få tillgång till menyn.

Om du vill använda trådlöst nätverk måste du först koppla bort Ethernet-kabeln.

Följande autentiseringstyper stöds:

 • Öppen

 • WPA-PSK (AES)

 • WPA2-PSK (AES)

 • WPA-EAP-PEAP

 • EAP-TLS

 • EAP-TTLS

 • EAP-FAST

 • PEAP

 • EAP-MSCHAPv2

 • EAP-GTC

Enheten kommer bara ihåg ett nätverk i taget. Om du växlar mellan olika nätverk måste du ange lösenordsfrasen igen.

1

Gå till enhetsnamnet på startsidan och öppna Inställningar. Gå till Nätverksanslutning och välj WiFi.

2

Välj det trådlösa nätverket du vill ansluta till.

3

Om nätverket kräver autentisering anger du lösenordsfrasen och väljer sedan Anslut.

Avancerade inställningar och administration

Följ länkarna nedan om du vill veta mer om avancerad konfiguration av Room USB i Control Hub och hur du ställer in funktioner som digital skyltning och varumärkesanpassning, nätverksinställningar och rumskonfiguration.

Avancerade inställningar i Control Hub

Tillgängliga funktioner

Nätverksinställningar

Guider för installation och rumsinställning

Uppgradera Webex Room USB till Webex Room Kit Mini

Du kan enkelt uppgradera Webex Room USB till Webex Room Kit Mini genom att köpa ett uppgraderingspaket. Uppgraderingspaketet innehåller en nyckel för licensuppgradering och en Cisco Touch-kontroll. När du får din Touch-kontroll anger du bara licensnyckeln så blir din Room USB till en Room Kit Mini.

Uppgradering ger följande:

 • Öppen åtkomst till API:er och makron

 • Möjlighet att starta möten direkt från pekkontroll istället för datorn

 • Cisco Proximity, för trådlös delning genom Webex Meetings eller Webex Teams-appen