Kliknij prawym przyciskiem myszy listę kontaktów i wiadomości bezpośrednie lub ukryj swoją dostępność i status przed innymi osobami w menu ustawień. Gdy ukryjesz swoją dostępność i stan przed użytkownikiem, zobaczysz go w obszarze wiadomości.

1

Kliknij prawym przyciskiem myszy zdjęcie profilowe użytkownika.

2

Kliknij Ukryj moją dostępność i stan > Ukryj.


 

Możesz także ukryć swoją dostępność i status przed użytkownikami w ustawieniach.

 • Kliknij swoje zdjęcie profilowei wybierz Ustawienia > Prywatność.

 • W obszarze Ukryj moją dostępność i status przed inną osobąkliknij przycisk Dodaj .

 • Dodaj osoby według imienia i nazwiska lub adresu e-mail. Po zakończeniu kliknij przycisk Zamknij > Zapisz .

Po ukryciu dostępności i stanu przed użytkownikiem możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy na liście kontaktów i w wiadomościach bezpośrednich lub w ustawieniach, aby ponownie wyświetlić swoją dostępność i status.

1

Kliknij prawym przyciskiem myszy zdjęcie profilowe użytkownika.

2

Kliknij opcję Pokaż moją dostępność i stan.


 

Możesz również pokazać użytkownikom swoją dostępność i status z menu ustawień.

 • Kliknij swoje zdjęcie profilowei wybierz Ustawienia > Prywatność.

 • W obszarze Ukryj moją dostępność i status przed inną osobąkliknij przycisk Edytuj .

 • Aby pokazać użytkownikowi swoją dostępność i stan, kliknij X obok jego nazwy, aby usunąć go z listy.

 • Po zakończeniu kliknij przycisk Zamknij > Zapisz .

Możesz ukryć swoją dostępność i status przed innymi osobami, klikając prawym przyciskiem myszy na liście kontaktów i w przestrzeniach wiadomości bezpośrednich lub w menu preferencji. Gdy ukryjesz swoją dostępność i stan przed użytkownikiem, zobaczysz go w obszarze wiadomości.

1

Kliknij prawym przyciskiem myszy zdjęcie profilowe użytkownika.

2

Kliknij Ukryj moją dostępność i stan.

3

Kliknij przycisk Ukryj.


 

Możesz także ukryć swoją dostępność i status przed użytkownikami w menu preferencji.

 • Kliknij swoje zdjęcie profilowei wybierz Preferencje > Prywatność.

 • W obszarze Ukryj moją dostępność i status przed inną osobąkliknij przycisk Dodaj .

 • Dodaj osoby według imienia i nazwiska lub adresu e-mail. Po zakończeniu kliknij przycisk Gotowe.

Po ukryciu dostępności i stanu przed użytkownikiem możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy na liście kontaktów i w wiadomościach bezpośrednich lub w ustawieniach, aby ponownie wyświetlić swoją dostępność i status.

1

Kliknij prawym przyciskiem myszy zdjęcie profilowe użytkownika.

2

Kliknij opcję Pokaż moją dostępność i stan.


 

Możesz również pokazać użytkownikom swoją dostępność i status z menu preferencji.

 • Kliknij swoje zdjęcie profilowei wybierz Preferencje > Prywatność.

 • W obszarze Ukryj moją dostępność i status przed inną osobąkliknij przycisk Edytuj .

 • Aby pokazać użytkownikowi swoją dostępność i stan, kliknij X obok jego nazwy, aby usunąć go z listy.

 • Po zakończeniu kliknij przycisk Gotowe.

Aby ukryć swoją dostępność i status przed innymi osobami, naciśnij i przytrzymaj przyciski użytkowników w bezpośrednich przestrzeniach wiadomości i listach kontaktów lub w menu ustawień. Gdy ukryjesz swoją dostępność i status przed użytkownikiem, obok jego nazwy zobaczysz nazwę.

1

Naciśnij i przytrzymaj bezpośrednią przestrzeń wiadomości użytkownika lub użytkownika na liście kontaktów.

2

Stuknij pozycję Ukryj moją dostępność i stan > Ukryj.


 

Możesz także ukryć swoją dostępność i status w menu ustawień.

 • Stuknij swoje zdjęcie profilowei wybierz Ustawienia > Prywatność.

 • Dotknij opcji Ukryj moją dostępność i stan.

 • Naciśnij i dodaj osoby według imienia i nazwiska lub adresu e-mail.

Po ukryciu dostępności i statusu przed użytkownikiem naciśnij i przytrzymaj jego bezpośrednią przestrzeń wiadomości, listę kontaktów lub ustawienia.

1

Naciśnij i przytrzymaj bezpośrednią przestrzeń wiadomości użytkownika lub użytkownika na liście kontaktów.

2

Dotknij opcji Pokaż moją dostępność i stan.


 

Możesz również pokazać użytkownikom swoją dostępność i status z menu ustawień.

 • Stuknij swoje zdjęcie profilowei wybierz Ustawienia > Prywatność.

 • Dotknij opcji Ukryj moją dostępność i stan.

 • Aby pokazać użytkownikowi swoją dostępność i status, dotknij X obok jego nazwy, aby usunąć go z listy.

Aby ukryć swoją dostępność i status przed innymi osobami, naciśnij i przytrzymaj przyciski użytkowników w bezpośrednich przestrzeniach wiadomości i listach kontaktów lub w menu ustawień. Gdy ukryjesz swoją dostępność i status przed użytkownikiem, obok jego nazwy zobaczysz nazwę.

1

Długie naciśnięcie na bezpośrednią przestrzeń wiadomości użytkownika.

2

Stuknij pozycję Ukryj moją dostępność i stan > Ukryj.


 

Możesz także szybko ukryć swoją dostępność i status przed użytkownikami w ustawieniach.

 • Stuknij swoje zdjęcie profilowei wybierz Ustawienia > Prywatność.

 • Dotknij opcji Ukryj moją dostępność istan.

 • Kliknij Dodaj i dodaj osoby według imienia i nazwiska lub adresu e-mail.

Po ukryciu dostępności i statusu przed użytkownikiem naciśnij i przytrzymaj jego bezpośrednią przestrzeń wiadomości, listę kontaktów lub ustawienia.

1

Długie naciśnięcie na bezpośrednią przestrzeń wiadomości użytkownika.

2

Dotknij opcji Pokaż moją dostępność i stan.


 

Możesz również pokazać użytkownikom swoją dostępność i status z menu ustawień.

 • Stuknij swoje zdjęcie profilowei wybierz Ustawienia > Prywatność.

 • Dotknij opcji Ukryj moją dostępność i stan.

 • Aby pokazać użytkownikowi swoją dostępność i status, dotknij X obok jego nazwy, aby usunąć go z listy.