Kişiler listeniz ve doğrudan mesajlarınız arasında sağ tıklayın veya ayarlar menüsünden kullanılabilirliğinizi ve durumunu başkalarından gizleyebilirsiniz. Kullanılabilirliğinizi ve durumu bir kullanıcıdan gizleyebilirsiniz, mesaj alanında bir kullanıcı vardır.

1

Kullanıcının kullanıcı adını sağ profil resmi.

2

Kullanılabilirliğimi ve durumumı gizle 'yi (Gizle) > tıklayın.


 

Ayrıca ayarlarınıza uygunluğu ve durumunu kullanıcılardan gizleyebilirsiniz.

 • uygulamanıza tıklayın profil resmiAyarlar ve Gizlilik >seçin.

 • Kullanılabilirliğimi ve durumumı başka bir kişinin altındaEkle'ye tıklayın.

 • Ad veya e-posta ile kişi ekleyin. Tamamlandığında, Kapat ve Kaydet'> tıklayın.

Kullanılabilirliğinizi ve durumunu bir kullanıcıdan gizledikten sonra, kullanılabilirliğinizi ve durumunu tekrar göstermek için kişi listesinden ve doğrudan mesajlardan veya ayarlarınıza sağ tık yapabilirsiniz.

1

Kullanıcının kullanıcı adını sağ profil resmi.

2

Kullanılabilirliğimi ve durumumı göster seçeneğinitıklatın.


 

Kullanılabilirliğinizi ve durumunu ayarlar menüsünden kullanıcılara da gösterebilirsiniz.

 • uygulamanıza tıklayın profil resmiAyarlar ve Gizlilik >seçin.

 • Kullanılabilirliğimi ve durumumı başka bir kişinin altında Düzenle'ye tıklayın.

 • Kullanılabilirliğinizi ve durumunu bir kullanıcıya göstermek için kullanıcının adının yanındaki X öğesini tıklatın ve bunları listeden kaldırın.

 • Tamamlandığında, Kapat ve Kaydet'> tıklayın.

Kişi listesinden ve doğrudan mesaj alanlarından veya tercihler menüsünden sağ tıklamayla kullanılabilirliğinizi ve durumunu diğer kişilerden gizleyebilirsiniz. Kullanılabilirliğinizi ve durumu bir kullanıcıdan gizleyebilirsiniz, mesaj alanında bir kullanıcı vardır.

1

Kullanıcının kullanıcı adını sağ profil resmi.

2

Kullanılabilirliğimi ve durumumı gizle 'yetıklayın.

3

Gizle 'yetıklayın.


 

Ayrıca kullanılabilirliğinizi ve durumunu tercihler menüsünden kullanıcılardan gizleyebilirsiniz.

 • profil resmi , > seçin.

 • Kullanılabilirliğimi ve durumumı başka bir kişinin altındaEkle'ye tıklayın.

 • Ad veya e-posta ile kişi ekleyin. Bitirdikten sonra Bitti 'yetıklayın.

Kullanılabilirliğinizi ve durumunu bir kullanıcıdan gizledikten sonra, kullanılabilirliğinizi ve durumunu tekrar göstermek için kişi listesinden ve doğrudan mesajlardan veya ayarlarınıza sağ tık yapabilirsiniz.

1

Kullanıcının kullanıcı adını sağ profil resmi.

2

Kullanılabilirliğimi ve durumumı göster seçeneğinitıklatın.


 

Kullanılabilirliğinizi ve durumunu tercihler menüsünden kullanıcılara da gösterebilirsiniz.

 • profil resmi , > seçin.

 • Kullanılabilirliğimi ve durumumı başka bir kişinin altında Düzenle'ye tıklayın.

 • Kullanılabilirliğinizi ve durumunu bir kullanıcıya göstermek için kullanıcının adının yanındaki X öğesini tıklatın ve bunları listeden kaldırın.

 • Bitirdikten sonra Bitti'yetıklayın.

Kullanılabilirliğinizi ve durumunu başkalarından gizlemek için doğrudan mesaj alanlarınızı ve kişi listelerinize veya ayarlar menüsünden kullanıcılara uzun basın. Kullanılabilirliğinizi ve durumunu bir kullanıcıdan gizlerken, kullanıcı adının yanında bir kullanıcı adıyla ifade edilir.

1

Kullanıcının doğrudan mesaj alana veya kişiler listeniz kullanıcıya uzun basın.

2

Kullanılabilirliğimi ve durumumı gizle'ye > Gizle 'yedokunun.


 

Ayrıca kullanılabilirliğinizi ve durumunu ayarlar menüsünden gizleyebilirsiniz.

Kullanılabilirliği ve durumunu bir kullanıcıdan gizledikten sonra, doğrudan mesaj alanlarına, kişi listesinden veya ayarlarınıza uzun basın.

1

Kullanıcının doğrudan mesaj alana veya kişiler listeniz kullanıcıya uzun basın.

2

Kullanılabilirliğimi ve durumumı göster'edokunun.


 

Kullanılabilirliğinizi ve durumunu ayarlar menüsünden kullanıcılara da gösterebilirsiniz.

 • profil resmi dokunun ve Ayarlar ve Gizlilik >seçin.

 • Kullanılabilirliğimi ve durumumı gizle'yedokunun.

 • Kullanılabilirliğinizi ve durumunu bir kullanıcıya göstermek için kullanıcının adının yanındaki X simgesine dokunarak bu kullanıcıya listeden kaldırın.

Kullanılabilirliğinizi ve durumunu başkalarından gizlemek için doğrudan mesaj alanlarınızı ve kişi listelerinize veya ayarlar menüsünden kullanıcılara uzun basın. Kullanılabilirliğinizi ve durumunu bir kullanıcıdan gizlerken, kullanıcı adının yanında bir kullanıcı adıyla ifade edilir.

1

Kullanıcının doğrudan mesaj alana uzun basın.

2

Kullanılabilirliğimi ve durumumı gizle'ye > Gizle 'yedokunun.


 

Ayrıca kullanılabilirliğinizi ve durumunuz da ayarlarınıza göre kullanıcılardan hızlıca gizleyebilirsiniz.

 • profil resmi dokunun ve Ayarlar ve Gizlilik >seçin.

 • Kullanılabilirliğimi ve durumumı gizle 'yedokunun.

 • Ekle'ye dokunun ve ad veya e-postaya göre kişi ekleyin.

Kullanılabilirliği ve durumunu bir kullanıcıdan gizledikten sonra, doğrudan mesaj alanlarına, kişi listesinden veya ayarlarınıza uzun basın.

1

Kullanıcının doğrudan mesaj alana uzun basın.

2

Kullanılabilirliğimi ve durumumı göster'edokunun.


 

Kullanılabilirliğinizi ve durumunu ayarlar menüsünden kullanıcılara da gösterebilirsiniz.

 • profil resmi dokunun ve Ayarlar ve Gizlilik >seçin.

 • Kullanılabilirliğimi ve durumumı gizle'yedokunun.

 • Kullanılabilirliğinizi ve durumunu bir kullanıcıya göstermek için kullanıcının adının yanındaki X simgesine dokunarak bu kullanıcıya listeden kaldırın.