Wszystkie sparowane Bluetooth urządzenia® można wymazać z zestawu nagłownego.

 

Spowoduje to również wymazanie karty HD USB zestawu nagłownego z pamięci zestawu nagłownego Patrz w celu ponownego sparowania karty z zestawem nagłownym należy sparować kartę HD USB zestawu nagłownego Cisco z zestawem nagłownym

Zestaw słuchawkowy Cisco 730 w trybie parowania.

Przesuń przycisk zasilania/Bluetooth przez osiem sekund Jeśli powiadomienia dźwiękowe są włączone, zestaw słuchawkowy odtwarza komunikat dźwiękowy po usunięciu wszystkich urządzeń Bluetooth.