Aby dowiedzieć się, w jaki sposób różne układy wyświetlają udostępnione wideo i treści na urządzeniu, sprawdź Webex Rooms | Video Stream Layouts.

Upewnij się, że jesteś już na rozmowie lub spotkaniu i że masz połączenie z urządzeniem.

1

Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Jeśli korzystasz z urządzenia, przejdź do aplikacji Webex na pulpicie i kliknij Otwórz okno spotkania lub Otwórz okno połączenia. Następnie wybierz urządzenie i wybierz pozycję Układurządzenia.
  • Jeśli korzystasz z aplikacji Webex na komputerze, kliknij Układ urządzenia.
2

Wybierz jeden z dostępnych układów i zobacz, jak wygląda na Twoim urządzeniu.

3

Z menu Układ urządzenia możesz wybrać miejsce wyświetlania udostępnianej zawartości i wideo w aplikacji komputerowej lub na urządzeniu:

  • Pokaż udostępniane treści na urządzeniu
  • Pokaż mój film na urządzeniu

Upewnij się, że jesteś już na rozmowie lub spotkaniu i że masz połączenie z urządzeniem.

1

Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Jeśli korzystasz z urządzenia, przejdź do aplikacji mobilnej i stuknij pozycję Otwórz okno spotkania lub Otwórz okno połączenia. Następnie naciśnij i wybierz pozycję Układurządzenia.
  • Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej, kliknij Układurządzenia.
2

Wybierz jeden z dostępnych układów i zobacz, jak wygląda na Twoim urządzeniu.

3

Z menu Układ urządzenia możesz wybrać miejsce wyświetlania udostępnianych treści i filmów w aplikacji mobilnej lub na urządzeniu:

  • Pokaż udostępniane treści na urządzeniu
  • Pokaż mój film na urządzeniu