Kontrollera att du redan är i ett samtal eller i ett möte och att du är ansluten till en enhet.

1

Välj något av följande alternativ:

  • Om du använder din enhet går du tillWebex-appenpå skrivbordet och klicka på Öppna mötesfönster eller Öppna samtalsfönster. Välj sedan din enhet och välj Enhetslayout .
  • Om du är påWebex-appenpå skrivbordet klickar du på Enhetslayout .
2

Välj en av de tillgängliga layouterna och se hur den ser ut på din enhet.

3

I menyn enhetslayout klickar du på Visa delat innehåll på enheten för att visa delat innehåll på din enhet i stället för skrivbordsappen.

Kontrollera att du redan är i ett samtal eller i ett möte och att du är ansluten till en enhet.

1

Välj något av följande alternativ:

  • Om du använder din enhet går du till din mobilapp och knackar på Öppna mötesfönster eller Öppna samtalsfönster. Tryck sedan på och välj Enhetslayout .
  • Om du använder mobilappen trycker du på Enhetslayout .
2

Välj en av de tillgängliga layouterna och se hur den ser ut på din enhet.

3

I menyn enhetslayout klickar du på Visa delat innehåll på enheten för att visa delat innehåll på din enhet i stället för skrivbordsappen.