Da biste dobili ideju o tome kako različiti rasporedi prikazuju deljeni video zapis i sadržaj na uređaju, pogledajte Rasporede video tokova Webex | Rooms.

Uverite se da ste već na pozivu ili sastanku i da li ste povezani sa uređajem.

1

Odaberite jednu od sledećih opcija:

  • Ako se na uređajudite, idite u Aplikaciju Webex na radnoj površini i kliknite na dugme Otvori prozor za sastanak ili Otvori prozor za poziv. Zatim odaberite uređaj i izaberite raspored Uređaja.
  • Ako se na radnoj površini vi ste u Webex aplikaciji , izaberite stavku "Raspored uređaja".
2

Odaberite jedan od dostupnih rasporeda i pogledajte kako izgleda na uređaju.

3

U meniju rasporeda Uređaj možete odabrati gde želite da se prikaže deljeni sadržaj i video zapis, na aplikaciji radne površine ili uređaju:

  • Prikaži deljeni sadržaj na uređaju
  • Prikaži moj video na uređaju

Uverite se da ste već na pozivu ili sastanku i da li ste povezani sa uređajem.

1

Odaberite jednu od sledećih opcija:

  • Ako se na uređajudite, idite u aplikaciju za mobilne uređaje i dodirnite Otvori prozor za sastanak ili Otvori prozor za poziv. Zatim dodirnite i izaberite raspored Uređaja.
  • Ako se na mobilnoj aplikaciji viрate, dodirnite raspored "Uređaj".
2

Odaberite jedan od dostupnih rasporeda i pogledajte kako izgleda na uređaju.

3

U meniju rasporeda Uređaj možete odabrati gde želite da se prikaže deljeni sadržaj i video zapis, na mobilnoj aplikaciji ili uređaju:

  • Prikaži deljeni sadržaj na uređaju
  • Prikaži moj video na uređaju