Hvis du vil ha et inntrykk av hvordan de forskjellige oppsettene viser den delte videoen og innholdet på enheten, kan du se Webex Rooms | Video Stream Layouts.

Kontroller at du allerede er i en samtale eller i et møte, og at du er koblet til en enhet.

1

Velg ett av følgende alternativer:

  • Hvis du bruker enheten, går du til Webex App på skrivebordet og klikker Åpne møtevindu eller Åpne samtalevindu. Velg deretter enheten din og velg Enhetsoppsett.
  • Hvis du bruker Webex App på skrivebordet, klikker du Enhetsoppsett.
2

Velg et av de tilgjengelige oppsettene og se hvordan det ser ut på enheten din.

3

På Enhetsoppsett-menyen kan du velge hvor du vil at delt innhold og video skal vises, i skrivebordsappen eller enheten:

  • Vis delt innhold på enheten
  • Vis videoen min på enheten

Kontroller at du allerede er i en samtale eller i et møte, og at du er koblet til en enhet.

1

Velg ett av følgende alternativer:

  • Hvis du bruker enheten, går du til mobilappen og trykker på Åpne møtevindu eller Åpne samtalevindu. Trykk deretter og velg Enhetsoppsett.
  • Hvis du bruker mobilappen, trykker du på Enhetsoppsett.
2

Velg et av de tilgjengelige oppsettene og se hvordan det ser ut på enheten din.

3

Fra Enhetsoppsett-menyen kan du velge hvor du vil at delt innhold og video skal vises, i mobilappen eller enheten:

  • Vis delt innhold på enheten
  • Vis videoen min på enheten