Sastanci u kalendaru koji imaju video adrese će se automatski pojaviti na listi sastanaka, čak i ako to nisu Webex standardni sastanak, sastanak u ličnoj sobi ili sastanak u aplikaciji Webex koji je povezan sa prostorom. Takođe ćete videti obaveštenje o sastanku i dugme "Pridruži se" na listi sastanaka i poruka za ove sastanke 5 minuta pre nego što budu zakazani za početak. Ne morate ništa da radite – vaši sastanci sa video adresama će se automatski pojaviti na listi sastanaka pod sledećim uslovima:

 • Imate aplikaciju Webex za Windows ili Mac.

 • Imate hibridni kalendar.

 • Koristite usluge Microsoft Outlook Exchange, Microsoft Outlook 365 ili G suite za Google kalendar.

 • Video adresa se nalazi u telu sastanka. (Za Google kalendar, adresa može da bude u telu ili u podacima konferencije za taj sastanak.)

 • Adresa video prenosa u jednom od podržanih formata prikazanih na sledećoj listi:

  Podržani formati adrese video prenosa

  
      sip:alphanumeric@example.com 
     
  
      sips:alphanumeric@example.com 
     
  
      sip:123_4356@example.com 
     
  
      sip:12345@example.com 
     
  
      12345@example.com 
     
  
      <a href="sip:alphanumeric@example.com">dial meeting</a> 
     
  
      <a href="sip:1234@example.com"><b>dial conference</b></a> 
     
  
      <tag>12345@example.com<tag> 
     

  Nepodržani formati adrese video prenosa

  
      mailto:12345@example.com 
     
  
      conf:alphanumeric@example.com 
     
  
      sip:12345