Webex Assistant jest dostępny w Webex Spotkania. Począwszy od aktualizacji 41.5, jest również dostępna w trybie webekranu (nowy) dla planów, które obsługują do 3000 użytkowników i jako dodatek do planów, które obsługują do 1000 użytkowników.

Jeśli używane są obraźliwe słowa, gwiazdki zastępują niektóre litery w obraźliwym słowie w podpisie kodowym.

Stworzyliśmy własny filtr wulgaryzmów generowany na podstawie wspólnych obraźliwych słów i zwrotów. Będziemy nadal dodawać słowa i wyrażenia, gdy zostaną nam zidentyfikowane.

Podpis pojawia się nad formantami spotkania

Jeśli nikt nie mówi, ostatni podpis znika po 3 sekundach.

1

Aby wyświetlić podpisy, wybierz pozycję Podpis kodowanyPokaż podpis kodowany w lewym dolnym połów ekranu.

2

Aby ukryć podpisy, wybierz pozycję Podpis kodowanyUkryj podpis kodowany w lewym dolnym rogu ekranu lub ✕ w napisach.

Jeśli nikt nie mówi, ostatni podpis znika po 3 sekundach.

1

Aby wyświetlić podpisy, naciśnij pozycję Asystent Webex,Asystent Webex a następnie naciśnij pozycję Napisy kodowane.

2

Aby ukryć podpisy, ponownie naciśnij pozycję Napisy kodowane.