Zmienianie formatu podpisów

Przed rozpoczęciem

Począwszy od aktualizacji 41.5,Asystent Webexjest dostępny wWebex MeetingsorazWebex Webinars(niedostępne dlawebinaria w widoku webcastu).

OpróczMeetingsorazWebex Webinars, z aktualizacją 41.7,Asystent Webexjest również dostępny dlaAplikacja Webex. Spotkania rozpoczęte lub połączone z przestrzeni nie obsługująAsystent Webex.

1

Aby zmienić rozmiar pola podpisu, kliknij dowolny punkt na krawędzi pola i przeciągnij do preferowanego rozmiaru.

2

Wybierz pozycję Więcej opcji na pasku podpisów.

3

Zrób jedno z poniższych:

  • Wybierz opcję Rozmiar czcionki i przeciągnij suwak, aby powiększyć lub zmniejszyć czcionkę.
  • Wybierz opcję Użyj jasnego tła lub Użyj ciemnego tła.
4

Przeciągnij pasek podpisów, aby go przenieść.

Aby zmienić rozmiar lub przenieść pasek podpisów z powrotem do jego domyślnego położenia, wybierz pozycję Więcej opcji na pasku podpisów, a następnie wybierz pozycję Powrót do pozycji domyślnej.