• Aplikacja internetowa Cisco Webex obsługuje aplikacje Cisco Webex Meetings, Cisco Webex Events i Cisco Webex Training. Ta aplikacja internetowa nie obsługuje aplikacji Cisco Webex Support.

 • Aplikacja internetowa Cisco Webex nie jest dostępna dla spotkań z włączonym kompleksowym szyfrowaniem (E2E).

 • Udostępnianie treści jest obecnie obsługiwane tylko w przeglądarkach Chrome i Firefox. Uwaga: Aby włączyć udostępnianie treści w przeglądarce Chrome w wersji 71 lub starszej, należy zainstalować rozszerzenie Cisco Webex and Cisco Webex Teams Content Sharing. Nie jest to wymagane w przeglądarce Chrome w wersji 72 lub nowszej.

 • Udostępnianie jest obsługiwane tylko na spotkaniach z obsługą wideo Webex lub nagrań MP4.

 • Wyłączenie udostępniania aplikacji lub pulpitu podczas sesji nie wpływa na możliwość udostępniania treści z aplikacji internetowej przez użytkownika.

 • Udostępnianie treści nie jest obecnie dostępne podczas sesji grupowych w usłudze Meetings.

 • Znane problemy dotyczące udostępniania aplikacji w wersji beta:

  • Czasami, gdy w systemie Windows 10 jest otwartych kilka aplikacji, nie wszystkie otwarte okna aplikacji pojawią się w menu wyboru Udostępnij aplikację. W takim przypadku zalecamy zamknięcie niepotrzebnych okien i ponowienie próby lub użycie opcji Udostępnij ekran.

  • Czasami wprowadzanie zmian w dokumencie może nie być widoczne podczas udostępniania aplikacji. Aby inne osoby mogły zobaczyć Twoje aktualizacje, może być konieczne zatrzymanie i ponowne udostępnienie aplikacji. Alternatywnie możesz uniknąć tego problemu, korzystając z ekranu udostępniania, na którym użytkownicy mogą przeglądać Twoje zmiany w czasie rzeczywistym.

  • W systemie macOS Catalina (10.15) firma Apple wprowadziła nowe funkcje zabezpieczeń i prywatności dla urządzeń Mac. Aby udostępnić swój ekran w aplikacji internetowej Webex Meetings, musisz się upewnić, że Twoja przeglądarka ma uprawnienie Nagrywanie ekranu.

   Na ekranie preferencji systemowych urządzenia nadaj przeglądarce internetowej uprawnienia prywatności i uruchom ponownie urządzenie, aby wprowadzić zmiany:

   Jeśli nie nadasz tych uprawnień, podczas próby udostępnienia ekranu może pojawić się następujący monit:

 • Prezenterzy nie mogą przekazywać sterowania klawiaturą i myszą uczestnikom, którzy dołączają przy użyciu aplikacji internetowej.

 • Gdy użytkownik udostępnia treści z aplikacji internetowej, nie możesz zażądać uprawnień kontroli.

 • Opcja audio „Zadzwoń z komputera” jest obsługiwana tylko w przeglądarkach Chrome, Firefox, Safari i Edge.

  • Jeśli w przeglądarce Firefox masz włączoną opcję „Blokuj witryny internetowe przed automatycznym odtwarzaniem dźwięku”, musisz ją wyłączyć, aby funkcja „Zadzwoń z komputera” działała poprawnie.

 • Wysyłanie i odbieranie wideo jest obsługiwane w przeglądarkach Chrome, Firefox, Safari i Edge.

  • Podczas korzystania z aplikacji internetowej w przeglądarce Safari obraz wideo z kamery internetowej zostanie automatycznie wyłączony po otwarciu nowej karty przeglądarki. Możesz ręcznie ponownie uruchomić wideo po powrocie do karty z uruchomioną aplikacją internetową.

  • Jeśli znajdujesz się za zaporą, która blokuje połączenia UDP, w przeglądarce Edge nie będzie można wysyłać i odbierać wideo.

 • Uczestnicy, którzy dołączają z przeglądarek Internet Explorer, nie mogą zobaczyć obrazu wideo innych uczestników ani włączyć własnego wideo. Aby zobaczyć obraz wideo innych uczestników i jednocześnie włączyć własne wideo, zalecamy, aby:

  • Używać przeglądarki Chrome, Firefox, Safari lub Edge.

  • Skorzystać z aplikacji klasycznej.

 • Jeśli w przeglądarce Internet Explorer jest ustawiony widok zgodności dla witryn Webex, łącze Dołącz za pomocą przeglądarki nie będzie wyświetlane. Zalecamy wyłączenie widoku zgodności dla adresów URL z witryny webex.com.

 • Gdy uczestnicy odłączają się od sieci, stan połączenia audio jest niepoprawnie wyświetlany.

 • Jeśli nazwa spotkania przekracza maksymalną dozwoloną długość, zostaje skrócona.

 • Po odłączeniu kamery stan przycisku wysyłania i zatrzymywania wideo jest nieprawidłowy. Prawidłowy stan zostaje przywrócony po ponownym otwarciu okna dialogowego wideo.

 • Po otwarciu aplikacji klasycznej w przeglądarce Edge nie nastąpi automatyczne rozłączenie w aplikacji internetowej. Konieczne będzie ręczne zamknięcie okna przeglądarki aplikacji internetowej i ponowne ręczne połączenie z częściami audio i wideo w aplikacji klasycznej.

 • Nie można płynnie przełączyć się na aplikację klasyczną, jeśli aplikacja internetowa jest używana w oknie połączenia prywatnego lub trybu incognito przeglądarki. Próba otwarcia aplikacji klasycznej w oknie połączenia prywatnego lub trybu incognito przeglądarki spowoduje wyświetlenie monitu o zainstalowanie aplikacji klasycznej, nawet jeśli została już zainstalowana. Aby tego uniknąć, uruchom aplikację klasyczną ręcznie.

 • Dzwonienie z komputera nie jest obsługiwane, gdy dla konta prowadzącego jest wyłączona funkcja wideo Webex.

 • Dzwonienie z komputera nie jest obsługiwane dla spotkań typu „Używaj tylko VoIP”.

 • Dzwonienie z komputera nie jest obsługiwane w witrynach, w których jest używana technologia TSP Hybrid Audio.

 • Aplikacja internetowa Cisco Webex nie obsługuje ustawienia Automatycznie połącz z częścią audio przy użyciu komputera w obszarze Preferencje audio.

 • Prowadzący nie może włączyć ani wyłączyć opcji Wycisz przy wejściu w aplikacji internetowej.

 • Gdy uczestnik korzystający z aplikacji klasycznej udostępnia wideo za pomocą opcji Udostępnij -> Plik, wideo nie jest wyświetlane w aplikacji internetowej. Gdy uczestnik korzystający z aplikacji klasycznej udostępnia plik multimedialny, uczestnicy nie mogą go zobaczyć za pomocą aplikacji internetowej. Tacy użytkownicy są proszeni otwarcie aplikacji klasycznej.

 • Czasami może wystąpić problem z wysyłaniem i odbieraniem wideo podczas dołączania do spotkań w przeglądarce Firefox. Jeśli napotkasz ten problem, po prostu zamknij przeglądarkę Firefox i dołącz ponownie.

Cisco Webex Events

 • Aplikacja internetowa Cisco Webex Events jest obecnie dostępna tylko dla uczestników. Prowadzący i paneliści muszą korzystać z aplikacji klasycznej.

 • Aplikacja internetowa nie obsługuje dźwięków wejścia i wyjścia skonfigurowanych w zdarzeniu.

 • Podczas przechodzenia z aplikacji internetowej do aplikacji klasycznej w zdarzeniu należy ręcznie ponownie połączyć się z częścią audio w aplikacji klasycznej Cisco Webex Events.

 • Transmisja audio jest obecnie dostępna tylko w przeglądarkach Chrome, Firefox i Safari.

 • Ikona Wycisz lub Wyłącz wyciszenie ikona pojawia się na liście Uczestnicy obok uczestników korzystających z aplikacji internetowej i łączących się z transmisją audio.

 • Prowadzący mogą wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie uczestników korzystających z aplikacji internetowej, którzy są połączeni z transmisją audio — nawet użytkowników, którzy nie mają możliwości zabrania głosu.

 • Po połączeniu z transmisją audio w aplikacji internetowej funkcja „Poproś o zabranie głosu” będzie wymagać przełączenia się na aplikację klasyczną.

 • Obsługiwana jest tylko transmisja audio Webex. Zdarzenia skonfigurowane do korzystania z transmisji audio przy użyciu audio typu „Inna usługa telekonferencji” będą wymagały od uczestników dołączenia za pośrednictwem aplikacji klasycznej.

 • Aplikacja internetowa z ankietą po zdarzeniu nie wyświetla się w formularzu opinii Cisco Webex Events po opuszczeniu zdarzenia przez uczestnika.

 • Podobnie jak w przypadku pozostałych klientów, awatary ze zdjęciami nie są obecnie obsługiwane w aplikacji Cisco Webex Events. W aplikacji będą wyświetlane inicjały użytkownika.

Cisco Webex Training

 • Aplikacja internetowa Cisco Webex Training jest obecnie dostępna tylko dla uczestników. Prowadzący i paneliści muszą korzystać z aplikacji klasycznej.

  • Jeśli prowadzący w aplikacji klasycznej próbuje przekazać rolę prowadzącego uczestnikowi w aplikacji internetowej, rola prowadzącego jest automatycznie przekazywana z powrotem do prowadzącego w aplikacji klasycznej.

  • W sporadycznych przypadkach, jeśli prowadzący nieoczekiwanie zostanie usunięty z sesji szkoleniowej, może się wydawać, że rola prowadzącego została automatycznie przypisana użytkownikowi w aplikacji internetowej, chociaż w rzeczywistości nie ma on uprawnień prowadzącego. W takim przypadku rola prowadzącego może zostać odebrana przez uczestnika w aplikacji klasycznej.

 • Użytkownicy korzystający z aplikacji internetowej nie mogą wyświetlać tablic ani udostępnionych plików w sesjach grupowych.

 • Sesji grupowych nie można tworzyć z poziomu aplikacji internetowej.

 • Podczas sesji grupowej nie można się przełączyć do aplikacji klasycznej. Aby przejść do aplikacji klasycznej, najpierw opuść sesję grupową.

 • W sesjach szkoleniowych zaplanowanych z włączonym ustawieniem „W tej sesji będzie brać udział ponad 500 uczestników” uczestnicy w aplikacji internetowej mogą zobaczyć listę uczestników, w przeciwieństwie do aplikacji klasycznej.

 • Niestandardowe ustawienia w obszarze „Opcje sesji” w harmonogramie szkolenia są ignorowane w aplikacji internetowej, ponieważ wszystkie panele są domyślnie dostępne.

Dowiedz się więcej