• De Webex Meetings-web-app Cisco Webex Meetings, Cisco Webex Events (nieuw en klassiek) en Cisco Webex Training. De web-app biedt geen ondersteuning voor Cisco Webex Support.

  • Voor Webex Events (Klassiek) en Webex Training biedt de web-app alleen ondersteuning voor deelnemers. (Hosts en panelleden moeten de bureaublad-app gebruiken.)

  • We raden u aan Webex Meetings host of Webex Events (nieuw) te gebruiken, zodat hosts, cohosts en panelleden kunnen deelnemen via een web-app.

 • De Webex Meetings web-app is niet beschikbaar in vergaderingen waar end-to-end-codering (E2E) is ingeschakeld.

 • Als de UDP 9000- en TCP 5004-poorten zijn geblokkeerd in uw netwerk, is video niet beschikbaar voor de Webex Meetings-web-app.

 • De web-app inhoud delen alleen beschikbaar in Chrome, Firefox en Edge 77.0.235.20 en hoger.


  Als u deze inhoud delen chrome-versie 71 of eerder wilt inschakelen, installeert u de app voor Cisco Webex en Cisco Webex voor inhoud delen.

 • De web-app ondersteunt alleen vergaderingen die zijn ingeschakeld voor Webex-video of MP4-opnamen.

 • De Webex Meetings web-app heeft geen whiteboardpaneel. Deelnemers die de web-app gebruiken, kunnen geen whiteboards zien die anderen delen tijdens vergaderingen, gebeurtenissen en trainingssessies.

 • Het uitschakelen van toepassing of bureaublad delen in de sessietype heeft geen invloed op de mogelijkheid inhoud te delen vanuit de web-app.

 • Inhoud delen is momenteel niet beschikbaar tijdens een deelsessie in Meetings.

 • Bekende problemen voor de bètaversie Toepassingen delen:

  • Soms kan het zijn dat wanneer meerdere toepassingen zijn geopend op Windows 10, niet alle geopende toepassingsvensters worden weergegeven in het selectiemenu Toepassing delen. We raden u aan onnodige venster te sluiten en het opnieuw te proberen. U kunt in plaats daarvan ook de optie Scherm delen gebruiken.

  • Soms zijn uw bewerkingen aan een document niet zichtbaar tijdens een toepassingen delen. Als u wilt dat anderen uw updates kunnen zien, moet u mogelijk stoppen en de toepassing opnieuw delen. U kunt dit probleem voorkomen door de opdracht Scherm delen te gebruiken, zodat gebruikers uw bewerkingen kunnen zien in realtime.

  • Met macOS Catalina (10.15) introduceerde Apple nieuwe beveiligings- en privacyfuncties voor Mac-apparaten. Als u uw scherm wilt delen in de Webex Meetings-web-app, moet u ervoor zorgen dat uw browser toestemming voor schermopnamen heeft ingeschakeld.

   Geef uw webbrowser privacyrechten in de voorkeuren van uw apparaat en start uw apparaat opnieuw op om de wijzigingen door te voeren:

   Als u geen toestemming verleent, wordt er mogelijk de volgende prompt weergegeven wanneer u probeert uw scherm te delen:

 • Presentatoren kunnen de toetsenbord- en muisbediening niet doorgeven aan deelnemers die deelnemen via de Webex Meetings-app.

 • U kunt geen beheer aanvragen wanneer een gebruiker deelt vanuit de Webex Meetings-app.

 • De web-app ondersteunt de audio-optie 'Bellen via de computer' alleen in Chrome, Firefox, Safari en Edge.

  Om de volledige ervaring met 'Bellen via computer' in te schakelen, schakelt u de optie 'Websites blokkeren van automatisch geluid afspelen' in Firefox uit.

 • De web-app ondersteunt het verzenden en ontvangen van video in Chrome, Firefox, Safari en Edge.

  • Wanneer u de Webex Meetings-app in Safari gebruikt, stopt uw webcamvideo automatisch wanneer u een nieuw browsertabblad opent. U kunt uw video handmatig opnieuw starten nadat u terug bent om terug te keren naar het tabblad met de web-app.

  • Als u zich achter een firewall bevinden die UDP-verbindingen blokkeert, kunt u geen video verzenden en ontvangen in de Edge-browser.

 • Deelnemers die deelnemen via Internet Explorer-browsers kunnen de video's van andere deelnemers niet weergeven en kunnen hun eigen video niet in- of uitschakelen. Als u video van andere deelnemers wilt weergeven en tegelijkertijd uw eigen video wilt inschakelen, raden we u het volgende aan:

  • Gebruik een Chrome, Firefox, Safari of Edge-browser.

  • Schakel over naar de Webex Meetings-app.

 • De web-app biedt geen ondersteuning voor virtueleachtergronden.

 • Rasterweergave in de web-app ondersteunt maximaal zes video's met een maximale resolutie van 180p.

 • Soms is er in de rasterweergave, wanneer meerdere personen terug terug praten, vertraging in actieve spreker videoreactie. Door de vertraging ziet de video er even dubbel uit.

 • Als u Internet Explorer gebruikt in de compatibiliteitsweergave voor Webex-sites, wordt de koppeling Deelnemen via de browser niet weergegeven. We raden u aan de compatibiliteitsweergave voor webex.com-URL's uit te schakelen.

 • Wanneer deelnemers de verbinding met het netwerk verbreken, wordt de audioverbindingsstatus onjuist weergegeven in de web-app.

 • Als de naam van de vergadering de maximaal toegestane lengte overschrijdt, wordt de naam afgekapt.

 • Als u de camera verwijdert, heeft de videoknop voor verzenden en stoppen een onjuiste status. De juiste status van de knop wordt hersteld wanneer u het videodialoogvenster opnieuw opent.

 • Als u vanuit de Edge-browser naar de bureaublad-app wilt schakelen, sluit u het browservenster van de web-app handmatig en maakt u handmatig opnieuw verbinding in de bureaublad-app. De Edge-browser kan de verbinding met de web-app niet automatisch verbreken.

 • U kunt niet naadloos naar de bureaublad-app schakelen als u de web-app in een privé- of incognitobrowservenster gebruikt. U wordt gevraagd om de bureaublad-app te installeren, zelfs als u deze al hebt geïnstalleerd. U kunt dit probleem voorkomen door de bureaublad-app handmatig te starten.

 • Bellen via de computer wordt niet ondersteund wanneer de hostaccount Webex-video uitgeschakeld heeft.

 • Bellen via de computer wordt niet ondersteund in vergaderingen met het conferentietype 'Alleen VoIP gebruiken'.

 • Wanneer een deelnemer die de bureaublad-app gebruikt video deelt via > delen, wordt de video niet weergegeven in deweb-app. Wanneer een deelnemer die de desktop-app gebruikt een mediabestand deelt, kunnen deelnemers dit bestand niet zien via de web-app. Deze gebruikers worden gevraagd over te schakelen naar de bureaublad-app.

 • Soms kan er een probleem zijn met het verzenden en ontvangen van video bij het deelnemen aan back-to-backvergaderingen in de Firefox-browser. Als u dit probleem ondervindt, sluit u de Firefox-browser en doet u weer mee.

 • Vergaderopties kunnen niet worden beheerd vanuit de web-app.

 • Gezichtsherkenning wordt niet ondersteund in de web-app.

Cisco Webex Events (Klassiek)

 • Cisco Webex Events wordt momenteel alleen ondersteund voor deelnemers. Hosts en panelleden moeten de bureaublad-app gebruiken. (We raden u ook aan een Webex Events (nieuw).)

 • De web-app ondersteunt geen aantoon voor invoer en afsluiten die in een gebeurtenis zijn geconfigureerd.

 • Als u tijdens een gebeurtenis schakelt van de web-app naar de desktop-app, moet u handmatig opnieuw verbinding maken met de audio in de desktop-app.

 • Audio-uitzending is momenteel alleen beschikbaar in Chrome en Firefox.

 • Het pictogram Dempen of Dempen dempen wordt weergegeven in de lijst Deelnemers naast web-app-deelnemers die verbinding maken met audiouitzending.

 • Het pictogram verschijnt alsof hosts web-app-deelnemers die verbonden zijn met de audio-uitzending kunnen dempen of het dempen kunnen opheffen, ook als deze gebruikers niet kunnen spreken.

 • Als u in de web-app verbonden bent met de audio-uitzending, moet u voor de functie 'Verzoek tot spreken' schakelen naar de desktop-app.

 • Alleen Webex-audio-uitzending wordt ondersteund. Gebeurtenissen die zijn ingesteld audiouitzending gebruik van het audiotype Andere teleconferentieservice vereisen dat deelnemers deelnemen via de desktop-app.

 • In de web-app Enquête voor na een gebeurtenis wordt geen pop-up met het Cisco Webex Events-feedbackformulier weergegeven nadat een deelnemer de gebeurtenis heeft verlaten.

 • Net als in alle andere clients worden er momenteel geen foto-avatars ondersteund in Cisco Webex Events. In plaats daarvan worden de initialen van een gebruiker weergegeven.

 • Deelnemers die deelnemen aan een gebeurtenis op het Webex FedRAMP-platform kunnen alleen deelnemen aan de computeraudio van een sessie die is gepland met Audio-uitzending ingeschakeld.

Cisco Webex Training

 • Cisco Webex Training is momenteel alleen beschikbaar voor deelnemers. Hosts en panelleden moeten de desktop-app gebruiken.

  • Als een host in de bureaubladtoepassing probeert de hostrol over te nemen aan een deelnemer in de web-app, wordt de hostrol automatisch weer doorgegeven aan de host in de bureaubladtoepassing.

  • Er bestaat een zeldzame keer dat wanneer de host onverwacht wordt teruggevallen na de trainingssessie, het er mogelijk op lijkt dat de hostrol automatisch aan een gebruiker in de web-app is toegewezen, hoewel ze zelf geen hostrechten hebben. In dat geval kan de hostrol worden teruggevorderd door een deelnemer in de bureaublad-app.

 • Web-app-gebruikers kunnen geen whiteboards of gedeelde bestanden zien in deelsessies.

 • U kunt geen deelsessies maken vanuit de web-app. We raden u aan Webex Meetings gebruiken.

 • U kunt in een tijd niet schakelen naar de bureaublad-app deelsessie. Als u wilt schakelen naar de bureaublad-app, moet u het deelsessie laten.

 • In trainingssessies die zijn gepland met de instelling 'Deze sessie heeft meer dan 500 deelnemers' ingeschakeld, kunnen deelnemers in de web-app de deelnemerslijst zien, in tegenstelling tot de bureaublad-app.

 • De aangepaste sessieopties die zijn ingesteld in de Training-planning, worden genegeerd in de web-app, aangezien alle deelvensters standaard beschikbaar zijn.

Meer info