Hotel składa się z dwóch funkcji: Gospodarz hotelowy i gość hotelowy. Te funkcje współpracują ze sobą, aby umożliwić wyznaczenie określonych telefonów (hostów), do których użytkownicy (goście) mogą tymczasowo logować się i używać ich jako własnego telefonu. Gdy gość loguje się do telefonu-hosta, jego profil użytkownika jest automatycznie przenoszony na urządzenie. Urządzenie hosta staje się podstawowym urządzeniem użytkownika na określony czas.

Przedstawione tutaj kroki można wykonać, aby skonfigurować użytkownika jako gościa hotelowego. Aby uzyskać informacje o telefonie hosta, zobacz Skonfiguruj telefon hosta.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, iść do Użytkownicy a następnie wybierz użytkownika, którego chcesz zmodyfikować.

2

Wybierz Powołaniewybierz Zaawansowane ustawienia połączeńi kliknij Hotelowanie.

3

Włączyć Hotelowanie, a następnie kliknij Zapisać.