Instalowanie narzędzi zwiększających wydajność Webex

Administratorzy witryny mogą również przeprowadzić masową instalację w firmie na komputerach w witrynie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz podręcznik administratora IT dotyczący masowego wdrażania aplikacji klasycznej Cisco Webex Meetings oraz narzędzi zwiększających wydajność Webex.

W razie potrzeby możesz również ręcznie pobrać i zainstalować narzędzia zwiększające wydajność Webex.

Zanim rozpoczniesz

Przed zainstalowaniem narzędzi zwiększających wydajność Webex sprawdź, czy komputer spełnia następujące minimalne wymagania systemowe:

1

Zaloguj się do witryny Webex.

2

Na pasku nawigacyjnym po lewej stronie wybierz opcję Pliki do pobrania.

3

Na stronie Pliki do pobrania w obszarze narzędzi zwiększających wydajność Cisco Webex wybierz Pobierz.

Pojawi się okno dialogowe Pobieranie pliku.

4

Zapisz programy instalacyjne na swoim komputerze.

Nazwa pliku instalacyjnego ma rozszerzenie .msi .

5

Uruchom plik instalacyjny i postępuj zgodnie z instrukcjami dla narzędzi zwiększających wydajność.

6

Wprowadź adres URL witryny Webex, nazwę użytkownika i hasło.

Co dalej

Po zakończeniu instalacji w oknie dialogowym Preferencje można wykonać następujące czynności:

  • Weryfikowanie lub zmiana ustawień konta, pulpitu i funkcji Spotkanie teraz

  • Wybór aplikacji, które będą używać narzędzi zwiększających wydajność Webex

Konfigurowanie narzędzi zwiększających wydajność Webex

1

W programie Microsoft Outlook z menu Zaplanuj spotkanie wybierz okno dialogowe Preferencje, aby skonfigurować narzędzia zwiększające wydajność Webex lub zweryfikować ustawienia.

Pojawi się okno dialogowe Preferencje.
2

Na karcie Konto potwierdź adres URL witryny Webex i swoją nazwę użytkownika. Aby wybrać inną witrynę Webex, kliknij opcję Zmień, a następnie wyloguj się i zaloguj ponownie.

3

Na karcie Mój pokój osobisty potwierdź wyświetlone opcje:

  • Nazwa pokoju osobistego

  • Łącze do pokoju osobistego

  • Numer pokoju osobistego

  • Adres wideo

  • Kod PIN prowadzącego

Kliknij Edytuj mój pokój osobisty w witrynie Webex, aby zaktualizować szczegóły w sekcji Pokój osobisty.

4

Wybierz opcję OK.