Synchronizowanie widoku sceny ze wszystkimi

Podczas korzystania z widoku Stos lub Obok siebie aktywny głośnik lub zawartość udostępniona pojawia się w obszarze, który można dostosować, zwanym sceną. Jako gospodarz lub współprowadzący możesz synchronizować swój etap ze wszystkimi innymi osobami w spotkaniu lub wydarzeniu. Po dodaniu lub usunięciu ludzi ze scenyinni uczestnicy widzą te zmiany w czasie rzeczywistym. Podczas synchronizacji stołu montażowego pojawia się wskaźnik informujący o synchronizacji. Aby dowiedzieć się więcej o scenie, zobacz Układy wideo w spotkaniach Cisco Webex i wydarzeniach Cisco Webex.


Zsynchronizowany etap nie jest wyświetlany uczestnikom, którzy dołączą do niego za pomocą telefonu iPhone lub telefonu z systemem Android, urządzenia wideo ani transmisji na żywo. Twój etap również nie pojawia się w nagraniach spotkania lub wydarzenia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat znanych problemów i ograniczeń synchronizacji stołu montażowego, zobacz Znane problemy i ograniczenia dotyczące układów wideo.

1

Kliknij pozycję Układ > zsynchronizowanie stołu montażowego dla wszystkich.

2

Aby zatrzymać synchronizację stołu montażowego, kliknij pozycję Układ > ponownie zsynchronizuj mój etap dla wszystkich.


 

Po zatrzymaniu synchronizacji, każdy etap pozostaje w najnowszej konfiguracji. Zaleca się zresetowanie stołu montażowego do układu domyślnego przed zatrzymaniem synchronizacji.