Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualnych wydań Slow Channel, zobacz Co nowego w Slow Channel Cisco Webex Meetings.

Zobacz Podsumowanie funkcji pakietu Cisco Webex Meetings Suite (WBS40), aby uzyskać listę nowych funkcji według numeru aktualizacji.

Zobacz Otwarte i usunięte błędy w najnowszych wydaniach aplikacji Webex Meetings, aby uzyskać listę otwartych i usuniętych błędów w najnowszych wydaniach.

Październik 2020 (40.10)

Ogłoszenie

Aktualizacja WBS40.10 obejmuje ważne ogłoszenia, które można sprawdzić w temacie Ogłoszenia dotyczące pakietu Cisco Webex Meetings.

Ulepszenia aplikacji Cisco Webex Meetings

Wprowadzenie ciemnego motywu

Można teraz wybrać, czy chcesz wyświetlać okno spotkania z zastosowaniem standardowego motywu jasnego, czy korzystać z nowego ciemnego motywu dostępnego w menu Widok.

Zmniejsz zmęczenie oczu, wybierając motyw najlepiej pasujący do warunków oświetleniowych.

Nowe zaawansowane ustawienia wideo

Obszar „Zaawansowane ustawienia wideo” dostępny jest teraz na karcie Aparat w aplikacji klasycznej dla systemu Windows i dla komputerów Mac.

Dodaliśmy trzy nowe zaawansowane ustawienia do aplikacji klasycznej.

 • Akceleracja sprzętowa wideo (tylko system Windows) — to ustawienie zmniejsza obciążenie głównego procesora systemowego, gdy jest to możliwe, przekazując przetwarzanie wideo do dedykowanego sprzętu, jeśli jest dostępny.

 • Automatyczna regulacja jasności kamery (system Windows i komputery Mac) — to ustawienie służy do włączania lub wyłączania automatycznej regulacji jasności kamery. Opcja ta poprawia widoczność treści przechwytywanych przez kamerę.

 • Przechwytywanie wideo (tylko system Windows) — to ustawienie umożliwia wybór platformy Microsoft Framework, która ma być używana do przechwytywania obrazu. Domyślnie ustawienie Auto wybiera najszybszą dostępną platformę, ale można ją zastąpić, aby rozwiązać problemy dotyczące zgodności z kamerą systemową.

Aplikacja klasyczna dla systemu Windows:

Aplikacji klasyczna dla komputerów Mac:

Ulepszona kontrola wyciszenia i prywatności dźwięku

 • Łatwe do znalezienia przyciski Wycisz wszystkich i Wyłącz wyciszenie wszystkich

  Przyciski Wycisz wszystkich i Wyłącz wyciszenie wszystkich są łatwiejsze do znalezienia na dole panelu Uczestnicy.

 • Zezwalanie uczestnikom na wyłączanie wyciszenia siebie

  W trakcie spotkania, gdy wyciszysz innego uczestnika bezpośrednio, korzystając z opcji Wycisz wszystkich lub Wycisz przy wejściu, domyślnie uczestnicy mogą ręcznie wyłączyć wyciszenie siebie. Chociaż jest to świetne rozwiązanie w przypadku mniejszych, bardziej konwersacyjnych spotkań, większe spotkania lub lekcje mogą wymagać większej moderacji, gdy uczestnicy mają możliwość wyłączania wyciszenia siebie.

  W tej aktualizacji prowadzący i współprowadzący mogą teraz decydować, czy uczestnicy mogą wyłączyć wyciszenie siebie. Gdy to ustawienie nie jest zaznaczone, przycisk Wyłącz wyciszenie dla uczestników zostanie wyłączony.

 • Wycisz wszystkich z opcją wyciszenia przy wejściu

  Kliknięcie przycisku Wycisz wszystkich domyślnie powoduje również włączenie funkcji Wycisz przy wejściu, aby mieć pewność, że wszystkie osoby dołączające później do spotkania również były wyciszone. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku kliknięcia przycisku Wyłącz wyciszenie wszystkich, co powoduje automatyczne wyłączenie funkcji Wycisz przy wejściu. Pozwala to na znacznie bardziej intuicyjne zarządzanie wyciszaniem podczas spotkań. Nadal można niezależnie włączać lub wyłączać funkcję Wycisz przy wejściu.

 • Wyłączenie wyciszenia i prywatność dźwięku

  Gdy prowadzący lub współprowadzący wyłącza wyciszenie uczestnika, uczestnik otrzyma teraz monit o wyłączeniu wyciszenia — poprzednio następowało bezpośrednie wyłączenie wyciszenia. Pomaga to utrzymywać skupienie uczestników podczas spotkania oraz unikać ich zaskakiwania, w przypadku gdy nie spodziewają się wyłączenia wyciszenia.

  Ulepszenia dla uczestników korzystających tylko z telefonu

  • Udoskonaliliśmy monity dźwiękowe telefonu, aby wskazać stan wyciszenia lub wyłączenia wyciszenia („Włączono/wyłączono wyciszenie”), zamiast korzystać z nieintuicyjnych sygnałów dźwiękowych.

  • Teraz prowadzący korzystający z połączenia PSTN będzie miał możliwość wyciszenia wszystkich uczestników przy wejściu, naciskając klawisz 6. Klawisz ten pełni rolę przełącznika i można go nacisnąć ponownie, aby wyłączyć wyciszenie przy wejściu.

  • Prywatność uczestnika utrzymano przez zamianę funkcji wyłączania wyciszenia wszystkich (99), która powodowała bezpośrednie wyłączenia wyciszenia, na żądanie wyłączenia wyciszenia.

   Ograniczenie: Prowadzący korzystający z telefonu nie ma możliwości zablokowania uczestnikom wyłączania wyciszenia.

  Ulepszenia dla użytkowników systemów wideo zarejestrowanych lokalnie

  • Ulepszone zachowanie wyciszenia wszystkich i wyłączania wyciszenia dla wszystkich prowadzących

   Gdy prowadzący wyciszą wszystkich uczestników za pomocą polecenia DTMF-##, wyciszenie przy wejściu zostanie domyślnie włączone. Żądanie wyłączenia wyciszenia wszystkich za pomocą polecenia DTMF-99 spowoduje natomiast wyłączenie wyciszenia przy wejściu.

   Ponadto opcja wyłączania wyciszenia wszystkich została zmodyfikowana, aby tylko żądać wyłączenia wyciszenia, zamiast faktycznie wyłączać wyciszenie linii uczestnika.

  • Kontrola wyciszenia przy wejściu dla prowadzących

   Prowadzący mogą teraz włączać wyciszenie przy wejściu za pomocą polecenia DTMF-#6.

  • Zezwalanie uczestnikom na wyłączanie wyciszenia siebie

   Prowadzący mogą teraz zezwolić uczestnikom na wyłączanie wyciszenia siebie za pomocą polecenia DTMF-#7.

  • Możliwość podnoszenia i opuszczania rąk przez uczestników

   Gdy prowadzący nie zezwala uczestnikom na wyłączanie wyciszenia, a uczestnik chce zwrócić na siebie uwagę prowadzącego, użytkownicy korzystający z systemów wideo będą teraz mogli użyć polecenia DTMF-*3, aby podnieść lub opuścić rękę.

  • Ogólne przypomnienie dotyczące wyciszenia w systemach wideo zarejestrowanychlokalnie

   Zachowanie wyciszanie na poziomie spotkania jest niezależne od stanu fizycznego przycisku wyciszania na urządzeniu użytkownika. W związku z tym, jeśli użytkownik wyciszył się na swoim urządzeniu za pomocą fizycznego przycisku wyciszania oraz został wyciszony także przez prowadzącego, użytkownik, aby móc rozmawiać, musi pamiętać o wyłączeniu wyciszenia na swoim urządzeniu oraz wyłączeniu wyciszenia swojej linii dla spotkania za pomocą polecenia DTMF-*6. Podobnie jest w przypadku gdy prowadzący wyciszył wszystkich użytkowników, a następnie zezwolił użytkownikom na wyłączanie wyciszenia, wówczas użytkownicy lokalnego systemu wideo muszą użyć polecenia DTMF-*6, aby wyłączyć wyciszenie swojej linii.

   Aby uzyskać pełną listę poleceń DTMF i ich opisów, zobacz temat Polecenia DTMF dla spotkań Cisco Webex Meetings z włączoną obsługą urządzeń wideo.

Wideo wysokiej jakości w rozdzielczości 1080p dla systemów wideo Webex zarejestrowanych lokalnie

Funkcjonalność spotkań Webex właśnie została ulepszona, gdy korzystasz z systemów wideo Webex. Począwszy od październikowej aktualizacji, użytkownicy dołączający do spotkań Webex korzystający z zarejestrowanego lokalnie systemu Webex Room, tablicy Webex lub urządzenia Webex Desk Pro mogą teraz cieszyć się wysokiej jakości wideo o rozdzielczości 1080p przy przepustowości 4 Mb/s, co zapewnia znacznie lepsze wrażenia.

Te same systemy wideo, jeśli są zarejestrowane w chmurze, nadal mogą korzystać z rozdzielczości 1080p.


Ta aktualizacja zwiększy maksymalną przepustowość wykorzystywaną przez te systemy wideo z 2,5 Mb/s do 4 Mb/s, aby zapewnić wyższą jakość. Jeśli Twoje środowisko nie dysponuje odpowiednią przepustowością, możesz skonfigurować systemy wideo tak, aby korzystały z niższej przepustowości.

Udoskonalenia miniatur wideo

 • W przypadku użytkowników, którzy nie mają włączonego wideo oraz nie mają zdjęcia profilowego, teraz w oknie wideo wyświetlimy ich imię i nazwisko (zamiast inicjałów), aby zapewnić łatwiejsze identyfikowanie.

 • Skondensowaliśmy przyciski interakcji podczas najeżdżania kursorem na wideo użytkownika do jednego menu.

 • Zaktualizowaliśmy okno wideo w widoku swobodnym, aby ułatwić przełączanie się między układami i interakcję z miniaturami wideo.

Zezwalanie wszystkim użytkownikom, aby mogli być współprowadzącymi

W harmonogramie spotkań i preferencjach pokoju osobistego dostępna jest teraz nowa opcja: Zezwól wszystkim użytkownikom z kontem prowadzącego w tej witrynie na współprowadzenie w tym spotkaniu. Jest to przydatna opcja, gdyż można powierzać uprawnienia współprowadzącego każdemu, kto dołącza z Twojej witryny, zamiast wybierać prowadzących nazwiska lub ograniczać tylko do pierwszej osoby, która dołączy.

Zezwolenie urządzeniom wideo na rozpoczynanie spotkań i dołączanie do nich

W harmonogramie i preferencjach pokoju osobistego dostępne jest teraz osobne ustawienie dotyczące rozpoczynania spotkań i dołączania do nich za pomocą uwierzytelnionych w organizacji urządzeń wideo Cisco. W harmonogramie i preferencjach pokoju osobistego dostępne jest teraz osobne ustawienie dotyczące rozpoczynania spotkań i dołączania do nich za pomocą uwierzytelnionych w organizacji systemów wideo.

Ulepszone okno dialogowe i powiadomienia współprowadzącego

Zaktualizowaliśmy okno dialogowe Opuść spotkanie dla współprowadzących, aby zapobiec przypadkowemu zakończeniu spotkania dla wszystkich użytkowników.

Zaktualizowaliśmy również powiadomienie o promowaniu użytkownika na współprowadzącego, aby było spójne z doświadczeniem dotyczącym promowania na prowadzącego.

Dynamiczne gromadzenie danych w aplikacji Meetings

Począwszy od tej aktualizacji będziemy zbierać dodatkowe dane dotyczące wykorzystania dla spotkań wyłącznie do użytku wewnętrznego. Zbierając te dane dotyczące wykorzystania spodziewamy się uzyskać lepsze metryki i zapewnić wyższą jakość usług w przyszłych aktualizacjach:

Gromadzone dane będą obejmować:

 • Dostęp do funkcji strony i kliknięcia przycisków

 • Wersje systemu operacyjnego i przeglądarki

 • Czas wczytywania strony

 • Komunikaty o błędach podczas dostępu do strony

Nie będziemy gromadzić danych osobowych ani związanych z bezpieczeństwem, takich jak adresy e-mail, nazwiska i dane logowania. Zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych bezpieczeństwa, nigdy nie będziemy również rozpowszechniać tych informacji w celach marketingowych lub reklamowych. W każdej chwili możesz również zrezygnować z gromadzenia danych dotyczących wykorzystania.

Wyświetlanie 25 systemów wideo w widoku siatki aplikacji klasycznej Meetings

W tej aktualizacji użytkownicy będą mogli widzieć wideo ze wszystkich 25 użytkowników systemów wideo w układzie siatki 5x5.

W poprzednich aktualizacjach użytkownicy mogli zobaczyć tylko wideo sześciu ostatnich użytkowników systemów wideo. Reszta byłaby reprezentowana za pomocą ich zdjęć profilowych.


Na drugiej lub kolejnej stronie widoku siatki, jeśli na spotkaniu uczestniczy więcej niż 25 użytkowników systemu wideo, nadal będą reprezentowani za pomocą zdjęć profilowych.


Ta funkcja zostanie udostępniona w niezależnym cyklu wydawniczym i będzie dostępna dla Twojej witryny między 20 września a 7 października 2020 r.

Wyświetlanie 25 obrazów w widoku siatki w systemach wideo SIP i H.323

Dzięki tej aktualizacji użytkownicy systemów wideo opartych na protokołach SIP i H.323 będą mogli oglądać do 25 osób korzystając z widoku siatki w układzie 5x5. Jest to wzrost w porównaniu z obecnym układem 4x4, w którym użytkownicy mogą zobaczyć do 16 obrazów wideo uczestników.

Ulepszona kontrola wyciszenia i prywatności dźwięku dla urządzeń wideo

Ulepszone zachowanie wyciszenia wszystkich i wyłączania wyciszenia

Zgodnie z aktualizacjami zachowania wyciszenia w aplikacji Meetings, prowadzący korzystający z systemów wideo zarejestrowanych lokalnie, będą teraz mogli lepiej kontrolować swoje spotkania.

Nagrania spotkań Webex w formacie MP4

Dzięki tej aktualizacji wszystkie nowe nagrania Webex Meetings dostępne w chmurze i lokalnie będą nagrywane w formacie MP4. Dzięki standaryzacji formatu nagrywania uzyskasz szerszy wybór narzędzi do odtwarzania, lepsze zabezpieczenia i łatwiejszą współpracę nawet po spotkaniach. Nagrania ARF istniejące w aplikacji Meetings można nadal odtwarzać i pobierać. Formaty ARF i WRF nie będą już wykorzystywane do tworzenia nagrań w aplikacji Webex Meetings. Ta zmiana nie dotyczy aplikacji Webex Events, Trainings i Support


Ta funkcja będzie dostępna w opóźnionym cyklu wydawniczym. Sprawdź stronę status.webex.com/maintenance, aby dowiedzieć się, kiedy będzie dostępna w Twojej witrynie.

Automatyczne włączanie asystenta Webex

Użytkownicy przechodząc do opcji Preferencje > Planowanie > Asystent Webex mogą ustawić asystenta Webex dla spotkań Webex Meetings, aby automatycznie włączał się za każdym razem, gdy rozpoczynają spotkanie. Jeśli administrator witryny nie wybrał opcji domyślnego uruchamiania asystenta Webex, użytkownik może zmienić ustawienie witryny za pomocą tej opcji. Jeśli opcja jest odznaczona, asystent Webex nie uruchamia się automatycznie, ale nadal można go włączyć podczas spotkania. Ta funkcja działa podobnie dla zaplanowanych spotkań Webex i spotkań w pokoju osobistym.


Ta funkcja będzie dostępna w opóźnionym cyklu wydawniczym. Sprawdź stronę status.webex.com/maintenance, aby dowiedzieć się, kiedy będzie dostępna w Twojej witrynie.

Ulepszenia wiadomości e-mail z podsumowaniem spotkania

Dodatkowy tekst w wiadomości e-mail po spotkaniu jest teraz wyświetlany w kolorze szarym, aby poinformować użytkowników o sposobie udostępniania całej zawartości spotkania innym osobom. Ten nowy szablon dotyczy tylko spotkań zaplanowanych i w pokoju osobistym w ramach aplikacji Webex Meetings i Webex Teams.

Stary szablon wiadomości e-mail nadal obowiązuje w przypadku spotkań w ramach aplikacji Webex Training i Webex Events, w przypadku których asystent Webex nie jest dostępny dla aplikacji Webex Meetings.

Wiadomości e-mail otrzymane przez prowadzącego:

Prowadzący otrzyma nową wiadomość e-mail, jeśli nagrywanie jest Włączone, a asystent Webex Włączony lub Wyłączony.

Prowadzący otrzyma nową wiadomość e-mail, jeśli nagrywanie jest Wyłączone, a asystent Webex Włączony.

Jeśli nagrywanie jest Wyłączone i asystent Webex jest Wyłączony, prowadzący nie otrzyma wiadomości e-mail, ponieważ nie jest generowana żadna treść spotkania.

Wiadomości e-mail otrzymywane przez uczestnika, gdy prowadzący udostępni całą zawartość spotkania:

Gdy prowadzący udostępni całą zawartość spotkania z poziomu strony szczegółów spotkania w sieci Internet, nowa wiadomość e-mail zostanie odebrana przez uczestnika, jeśli nagrywanie jest Włączone, a asystent Webex jest Włączony lub Wyłączony.

Gdy prowadzący udostępni całą zawartość spotkania z poziomu strony szczegółów spotkania w sieci Internet, nowa wiadomość e-mail zostanie odebrana przez uczestnika, jeśli nagrywanie jest Wyłączone, a asystent Webex Włączony.

Gdy prowadzący udostępni tylko nagranie ze strony szczegółów nagrania w sieci Internet, uczestnik otrzyma wiadomość e-mail korzystającą ze starego szablonu.


Ta funkcja będzie dostępna w opóźnionym cyklu wydawniczym. Sprawdź stronę status.webex.com/maintenance, aby dowiedzieć się, kiedy będzie dostępna w Twojej witrynie.

Wyświetlanie etykiety ważnych punktów na stronie z listą poprzednich spotkań

Na liście poprzednich spotkań etykieta „Ważne punkty” jest teraz dodawana do spotkań z najważniejszymi punktami, podobnie jak etykiety „Transkrypcja” i „Nagranie”. Ważne punkty są dostępne z asystentem Webex dla aplikacji Webex Meetings.


Ta funkcja będzie dostępna w opóźnionym cyklu wydawniczym. Sprawdź stronę status.webex.com/maintenance, aby dowiedzieć się, kiedy będzie dostępna w Twojej witrynie.

Udoskonalenia strony Cisco Webex

Dodatkowe elementy sterujące wyciszaniem w harmonogramie aplikacji Meetings

Użytkownicy widoku nowoczesnego będą teraz mogli wstępnie definiować swoje ustawienia wyciszenia z poziomu harmonogramu spotkań.


Ta funkcja będzie dostępna w opóźnionym cyklu wydawniczym. Sprawdź stronę status.webex.com/maintenance, aby dowiedzieć się, kiedy będzie dostępna w Twojej witrynie.

Ulepszenia widoku nowoczesnego

Użytkownik widoku nowoczesnego będzie mógł teraz wprowadzać nazwy szablonu harmonogramu do długości do 64 znaków.

Cisco Webex Control Hub i Cisco Webex Site Administration

Pobieranie i eksportowanie pliku CSV z atrybutami użytkownika w witrynach zarządzanych za pomocą programu Control Hub

Ta funkcja może pomóc administratorom eksportować odpowiedni raport CSV dotyczący atrybutów użytkownika. W bieżącej implementacji program Control Hub zawsze wskazuje najnowszy plik eksportu CSV, który może różnić się od żądanego przez innych administratorów.

Teraz administratorzy mogą otrzymać powiadomienie i kliknąć łącze pobierania, aby pobrać raport CSV bezpośrednio odpowiadający żądaniu.

Eksportowanie aktywnych użytkowników z programu Control Hub

Administratorzy witryny w programie Control Hub mogą teraz eksportować tylko aktywnych użytkowników witryny. Upraszcza to zarządzanie użytkownikami w firmach, które mają wielu nieaktywnych użytkowników, a chcą zarządzać tylko aktywnymi. Ta funkcja jest już dostępna za pomocą opcji administrowania witryną Webex.

Administrator witryny może zapobiegać przechwytywaniu ekranu w systemie Android

Administratorzy witryny mogą teraz określać, czy zalogowani użytkownicy lub uczestniczący w spotkaniu w ich witrynie mogą wykonywać zrzuty ekranu za pomocą aplikacji mobilnej Webex Meetings dla systemu Android.


Nie blokuje to użytkownikowi systemu Android możliwości wykonywania zrzutów ekranu urządzenia w przypadku pracy wielozadaniowej poza aplikacją Webex Meetings.

Powiadomienie o ustawieniach przechowywania nagrań

Ta funkcja wprowadza nowe powiadomienie na stronie Informacje o witrynie, która informuje administratorów o bieżących ustawieniach przechowywania nagrań.

Interfejsy API aplikacji Cisco Webex Meetings

Interfejsy API RESTful aplikacji Meetings i nagrań

Dodajemy nowe możliwości do interfejsów API RESTful aplikacji Meetings w celu obsługi operacji administracyjnych. Administratorzy witryny Webex będą mieli nowy zakres poziomu administratora, który można nadać aplikacjom integrującym, aby wykonywać następujące czynności w imieniu wszystkich użytkowników w organizacji:

 • Tworzenie, pobieranie, aktualizowanie i usuwanie spotkań

 • Pobieranie lub usuwanie nagrań i zarządzanie nimi

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę developer.webex.com.

Cisco Webex Meetings 40.10 dla systemów iOS i Android

Zobacz temat Zasoby dla aplikacji mobilnej Cisco Webex Meetings, aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji mobilnej Webex Meetings.

Obsługa widoku siatki 5x5 (poziomy) i 3x7 (pionowy)

Użytkownicy aplikacji mobilnej Meetings będą teraz mogli korzystać z widoku siatki 5x5 (tryb poziomy) i widoku siatki 3x7 (tryb pionowy) na swoich tabletach, w tym urządzeniach iPad i Chromebook!

Opuszczanie spotkania w trybie tylko audio

Użytkownicy aplikacji mobilnej Meetings będą teraz mogli opuścić spotkanie bezpośrednio na ekranie trybu Tylko audio aplikacji mobilnej, bez konieczności wcześniejszego wychodzenia z trybu Tylko dźwięk.

Cisco Webex Meetings 40.10 dla systemu iOS

Zobacz temat Zasoby dla aplikacji mobilnej Cisco Webex Meetings, aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji mobilnej Webex Meetings.

Sesje treningowe dla dyskutantów w aplikacji Webex Events

Użytkownicy aplikacji mobilnej Meetings dla systemu iOS będą teraz mogli uczestniczyć w sesji treningowej aplikacji Webex Events bezpośrednio z aplikacji mobilnej.

Przeprojektowanie widoku gościa oraz prowadzącego dostępnego przed spotkaniem i po spotkaniu

W tej aktualizacji użytkownicy aplikacji mobilnej dla systemu iOS zobaczą przeprojektowane środowisko nawigacji dostępne przed spotkaniem i po nim. Dolna paginacja zostanie zamieniona na zakładki z wyraźnymi odniesieniami do strony głównej, spotkań i nagrań. Oprócz przesuwania, użytkownicy aplikacji mobilnej, aby przejść do żądanego ekranu, mogą dotknąć bezpośrednio karty.

Obsługa zegarka Apple Watch Series 5 w trybie nieautonomicznym

To jest oficjalna aktualizacja obsługi zegarka Apple Watch Series 5 w trybie nieautonomicznym.

Kontynuowanie wysyłania wideo w trybie podzielonego ekranu

Kiedy użytkownicy systemu iOS przechodzą w tryb podzielonego ekranu, aby podczas spotkania Webex wykonywać wiele zadań jednocześnie, jeden z tych ekranów będzie teraz kontynuował wysyłanie i odbieranie wideo podczas spotkania Webex.

Oficjalne wsparcie rysika Apple Pencil w systemie iOS 14

Użytkownicy iOS mogą teraz oficjalnie używać swojego rysika Apple Pencil, aby podczas spotkania Webex dodawać adnotacje do treści bezpośrednio z poziomu urządzenia z systemem iOS.

Obsługa lustrzanego obrazu własnego wideo

Użytkownicy aplikacji mobilnych mogą teraz wyświetlać własne wideo, w tym tła wirtualne, podobnie jak użytkownicy aplikacji klasycznej.

Natywna obsługa zestawu SDK usługi Microsoft Intune

Ogłaszamy oficjalną obsługę aplikacji mobilnej dla systemu iOS dla pakietu SDK usługi Microsoft Intune. Aby uzyskać dostęp do tych funkcji, użytkownicy muszą się zarejestrować w naszej społeczności MDM, aby uzyskać bezpośredni dostęp do naszej aplikacji Webex Meetings dla usługi Microsoft Intune.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Korzystanie z zarządzania urządzeniami mobilnymi do konfigurowania aplikacji Cisco Webex Meetings.

Następnie, aby uzyskać dodatkowe instrukcje, skontaktuj się z grupą mailingową: webex-mobility-ios-support@cisco.com.

Dodatkowe reakcje dostępne w aplikacjach Webex Events i Training

Użytkownicy urządzeń iPad będą mieli dostęp do dodatkowych ikon „reakcji” podczas spotkania, wydarzenia lub szkolenia. Te reakcje zostaną wyświetlone innym prowadzącym oraz uczestnikom spotkania.

Wyłączenie niestandardowego tła wirtualnego

Jeśli dla witryn klientów wcześniej wyłączono przesyłanie zdjęć, użytkownicy systemu iOS będą mieli wyłączoną możliwość wyboru niestandardowego tła wirtualnego. Jednak nadal będą mogli korzystać z rozmycia tła. Począwszy od aktualizacji 40.10 będziemy dostosowywać się do pozostałych platform i wyłączać obsługę rozmycia tła, jeśli tła wirtualne są wyłączone.

Cisco Webex Meetings 40.10 dla systemu Android

Udostępnianie audio i wideo z szybkością 30 kl./s na smartfonach i tabletach z systemem Android

Użytkownicy systemu Android będą teraz mogli udostępniać i optymalizować strumienie wideo z szybkością 30 kl./s na swoich smartfonach, tabletach i urządzeniach Chromebook. Będą mogli również wybrać udostępnianie audio, podobnie jak użytkownicy aplikacji klasycznej.

Obsługa ankiet po sesji dla aplikacji Webex Events

Uczestnicy korzystający z systemu iOS mogą teraz uczestniczyć w ankietach po sesji po zakończeniu wydarzeń, podobnie jak użytkownicy aplikacji klasycznej.

Obsługa opcji „Każdy może udostępniać” dla prowadzącego

Prowadzący korzystający z systemu Android w trakcie spotkania mogą włączać i wyłączać nową opcję „Każdy może udostępniać”.

Obsługa dwóch kamer

Użytkownicy systemu Android mogą teraz korzystać z obsługi dwóch kamer, aby oglądać obszar przed sobą korzystając z tylnej kamery, jednocześnie pozostawiając aktywne wideo własne, wykorzystujące przednią kamerę.

Wyświetlanie imienia i nazwiska uczestnika w oknie rozmowy

Użytkownicy systemu Android mogą teraz wyświetlić imię i nazwisko uczestnika w oknie czatu dla osób, z którymi rozmawiają.

Nowy wskaźnik wyciszenia

Użytkownicy systemu Android zobaczą teraz przydatny wskaźnik wyciszenia, jeśli spróbują mówić w momencie, gdy są wyciszeni.

Ostrzeżenie o wysokim użyciu procesora dla wirtualnego tła

Użytkownicy systemu Android otrzymają proaktywne ostrzeżenie i sugestię, aby wyłączyć wirtualne tła, jeśli procesor będzie zbytnio obciążony. Ostrzeżenie może pojawić się podczas korzystania z wirtualnych teł oraz uruchomienia innych aplikacji, co może powodować wysokie użycie procesora i w rezultacie wpłynąć na jakość spotkania.

Obsługa poleceń głosowych Alexa przez serwis zarządzany za pomocą programu Control Hub

Użytkownicy witryn zarządzanych za pomocą programu Control Hub mogą korzystać z urządzenia Amazon Echo i Amazon Echo Show do wydawania poleceń głosowych Alexa, w tym do tworzenia list spotkań i odtwarzania nagrań.

Przesyłanie zdjęcia profilowego do witryn obsługiwanych za pomocą programu Control Hub

Użytkownicy witryn obsługiwanych za pomocą programu Control Hub mogą przesyłać swoje zdjęcia profilowe bezpośrednio z aplikacji do spotkań dla systemu Android.

Dołączanie do sesji grupowych i przełączanie się między nimi

Wcześniej uczestnicy systemu Android nie mogli dołączyć do nowych sesji grupowych, które były dynamicznie utworzone i przypisywane przez prowadzącego korzystającego z aplikacji klasycznej w ramach spotkania. Dzięki tej aktualizacji uczestnicy systemu Android mogą przełączać się między nowo utworzonymi sesjami.

Wrzesień 2020 (40.9.3)

Zapobieganie działaniu funkcji „Automatycznie akceptuj wszystkie żądania” dla zdalnego sterowania

Podczas udostępniania treści prezenter może automatycznie akceptować żądania użytkowników dotyczące przekazywania sterowania klawiaturą i myszą. Dodaliśmy opcję pozwalającą administratorom witryny na uniemożliwienie automatycznego akceptowania tych żądań zdalnego sterowania. Gdy opcja ta nie jest zaznaczona, prezenter będzie musiał ręcznie przekazać kontrolę użytkownikom.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zapobiegania automatycznemu akceptowaniu wszystkich żądań, zobacz temat Zarządzanie bezpieczeństwem udostępniania treści w swojej witrynie Webex.

Wrzesień 2020 (40.9)

Ogłoszenie

Aktualizacja WBS40.9 obejmuje ważne ogłoszenia, które można sprawdzić w temacie Ogłoszenia dotyczące pakietu Cisco Webex Meetings.

Ulepszenia Cisco Webex Meetings i Cisco Webex Events

Zaktualizowane elementy sterujące w aplikacjach Meetings i Events

Wprowadzamy zupełnie nowy interfejs użytkownika podczas spotkań, dzięki czemu jest on znacznie bardziej intuicyjny i łatwiejszy w użyciu.

 • Zoptymalizowany podgląd audio i wideo

  Większe, zoptymalizowane okno podglądu audio/wideo ułatwia wyszukiwanie potrzebnych ustawień przed dołączeniem do spotkania.

 • Przejrzyste i łatwe do znalezienia elementy sterujące spotkania

  Elementy sterujące spotkania są teraz wyraźnie oznaczone i znajdują się u dołu okna spotkania, co oznacza, że zawsze będziesz je mieć w zasięgu wzroku, ale bez zasłaniania udostępnianych treści lub wideo.

 • Menu kontekstowe opcji

  Dostęp do ustawień dźwięku i kamery można teraz wygodnie uzyskać w menu z prawej strony odpowiednich przycisków wyciszania i kamery.

 • Skonsolidowane elementy sterujące na panelu

  Elementy sterujące na panelu (takie jak Uczestnicy, Czat czy Pytania i odpowiedzi) znajdują się po prawej stronie, w miejscu otwarcia panelu.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat porównania nowego środowiska spotkań z poprzednim, zobacz Poznaj możliwości wersji 40.9 podczas spotkania.

Dodatkowe wstępnie ustawione obrazy wirtualnego tła

Dodaliśmy więcej wirtualnych obrazów tła do wyboru w aplikacjach Meetings i Events. Całkowita liczba dostępnych obrazów została zwiększona z trzech do dziewięciu.

Obsługa wirtualnego tła na komputerach Mac z procesorami dwurdzeniowymi

Funkcja wirtualnego tła jest teraz obsługiwana na komputerach Mac z dwurdzeniowymi procesorami.

Ulepszenia funkcji „Spotkanie zostało zakończone”

Po zakończeniu spotkania uczestnicy zobaczą, że okno dialogowe „Spotkanie zostało zakończone” zostanie automatycznie zamknięte po kilku sekundach, jeśli użytkownik nie odrzuci go bezpośrednio.

Ulepszenia aplikacji Cisco Webex Meetings

Grupowe sesje wideo w aplikacji Webex Meetings

Sesje grupowe umożliwiają podzielenie uczestników spotkania na mniejsze grupy w celu ułatwienia współpracy i dzielenia się pomysłami. Za ich pomocą zorganizujesz warsztaty lub wykłady — także wtedy, gdy zechcesz porozmawiać prywatnie z kilkoma uczestnikami poza głównym spotkaniem.

Sesje grupowe można łatwo tworzyć i zarządzać nimi. Możesz nawet automatycznie przypisywać uczestników. Na sesji grupowej można poczuć się jak na mniejszym spotkaniu z częściami audio i wideo, podczas którego uczestnicy mogą współpracować i udostępniać treści, a nawet poprosić prowadzącego o pomoc podczas sesji głównej. Prowadzący może przywrócić wszystkich do sesji głównej w dowolnym momencie lub po wyznaczonym czasie.

Dla użytkowników zaznajomionych z funkcją sesji grupowych w aplikacji Webex Training mamy do zaoferowania jeszcze więcej na platformie Webex Meetings!

Aby uzyskać więcej informacji na temat atrakcyjnych możliwości szkoleniowych, które oferujemy na spotkaniach, zobacz Poznaj możliwości szkoleniowe aplikacji Webex TrainingSesje grupowe Webex Meetings.


Sesje grupowe będą dostępne w Twojej witrynie pod koniec września.

Rola współprowadzącego spotkanie

Jako prowadzący spotkanie, możesz teraz przypisywać innych uczestników spotkania jako współprowadzących. Współprowadzący dzielą się uprawnieniami na poziomie prowadzącego, takimi jak wyciszanie i wyłączanie wyciszenia innych uczestników, przenoszenie uczestników lub wpuszczanie ich z poczekalni i nie tylko!

Współprowadzący to ewolucja poprzedniej roli alternatywnego prowadzącego. Zmieniono nazwę ustawienia „alternatywny prowadzący” na „współprowadzący”, tak aby tylko pierwszy współprowadzący z licencją prowadzącego mógł rozpocząć spotkanie. Wszyscy użytkownicy, którzy wcześniej skonfigurowali swoje spotkania i pokoje osobiste z ustawieniem „każdy może poprowadzić”, zostaną automatycznie przeniesieni do tego nowego ustawienia.

Możesz także przypisywać współprowadzących w locie, bezpośrednio podczas spotkania, po prostu klikając uczestnika prawym przyciskiem myszy i zmieniając jego rolę na współprowadzącego.

W spotkaniu może uczestniczyć dowolna liczba współprowadzących.


Działanie aplikacji mobilnej Webex Meetings

Aplikacja mobilna będzie również obsługiwać rolę współprowadzącego. Ponieważ współprowadzący mają obecnie więcej funkcji dostępnych w aplikacji klasycznej niż w aplikacji mobilnej, niektóre szczegółowe funkcje współprowadzącego również nie będą dostępne dla współprowadzących mobilnych (na przykład wysyłanie przypomnień e-mail).


Rola prowadzącego spotkanie będzie dostępna w Twojej witrynie do końca września.

Wysoka rozdzielczość po stronie odbiorcy w systemie Windows

Gdy aplikacja konferencyjna odbiera wideo w rozdzielczości 360p lub niższej z powodu nieoptymalnych warunków sieciowych, poprawia jakość wideo w ramach procesu dekodowania. Zapewnia to znacznie wyraźniejszy obraz wideo widoczny dla użytkownika. Oto bezpośrednie porównanie przed i po przechwyceniu obrazu z tego samego źródła wideo. Ta funkcja została dodana dla użytkowników komputerów Mac w aktualizacji 40.7. Ta aktualizacja dodaje tę funkcję dla użytkowników systemu Windows.

Wycofanie obsługi przeglądarki Internet Explorer 10 i systemu Windows 7

W tym wydaniu oficjalnie wycofamy obsługę aplikacji Webex Meetings w przeglądarce Internet Explorer 10 i systemie Windows 7. Chociaż użytkownicy tych platform nie będą mieli zablokowanej możliwości dołączania do spotkań ani ich rozpoczynania, firma Cisco nie będzie już zapewniać poprawek ani aktualizacji dla tego systemu operacyjnego i przeglądarki.

Sterowanie głośnością spotkania ze sparowanego urządzenia wideo w chmurze

Kiedy dołączasz do spotkania Webex sparowanego z urządzeniem wideo w chmurze, możesz sterować jego głośnością z poziomu spotkania.

Łączenie z urządzeniami z poziomu aplikacji Webex Meetings

Użytkownicy Webex Teams dołączający do spotkań na komputerach Mac mogą teraz wyszukać urządzenie wideo w pobliżu i połączyć się z nim w oknie podglądu Webex Meetings, nawet jeśli nie są jeszcze połączeni z poziomu usługi Webex Teams. Po podłączeniu urządzenia i kliknięciu przycisku Dołącz do spotkania spotkanie zostanie automatycznie otwarte na urządzeniu.

Ulepszenia poczekalni w aplikacji Webex Meetings

Wprowadziliśmy znaczące ulepszenia w poczekalni spotkania i ujednoliciliśmy je we wszystkich zaplanowanych spotkaniach Webex i spotkaniach w pokoju osobistym. Poniżej znajdują się konkretne obszary wymagające ulepszenia dla użytkowników końcowych i administratorów.

 • Jeden ekran ustawień poczekalni spotkań dla administratorów

  Administratorzy mogą teraz zarządzać swoją poczekalnią spotkań i ustawieniami bezpieczeństwa w jednym miejscu w opcjach zabezpieczeń. W ramach tej zmiany poprzednia sekcja Bezpieczeństwo pokoju osobistego została przeniesiona w to miejsce z ogólnych ustawień pokoju osobistego.

 • Uproszczone ustawienia poczekalni

  Uprościliśmy sposób, w jaki opisujemy zachowanie gości podczas dołączania do spotkań. Wyjaśniliśmy również, że zalogowani użytkownicy w Twojej organizacji mogą zawsze dołączać do odblokowanych spotkań bez konieczności czekania w poczekalni.

 • Usunięto wyjątek dotyczący nieuwierzytelnionego użytkownika

  Usunęliśmy błąd powodujący wyjątek, w którym nieuwierzytelnieni użytkownicy, logujący się na swoje konta w ciągu ostatnich dwóch tygodni, mogli pomijać poczekalnię. W rezultacie, aby dołączyć do spotkań w swojej organizacji bez konieczności czekania w poczekalni, wszyscy użytkownicy muszą być teraz zalogowani w swojej aplikacji Webex lub w witrynie Webex. Jeśli się nie zalogują, a w poczekalni Goście czekają, aż gospodarz ich wpuści lub zostanie wybrana opcja Goście nie mogą dołączyć, nie będą mogli bezpośrednio dołączyć do spotkania lub zostaną zablokowani.

  Zachęca to użytkowników do logowania się w aplikacji lub witrynie, aby zapewnić bezproblemowe dołączanie. Dzięki temu będzie można pozytywnie identyfikować swoich użytkowników i powstrzymywać niechcianych uczestników przed zakłócaniem Twoich spotkań.

 • Poczekalnia spotkania dla zaplanowanych spotkań

  Teraz masz dostęp do poczekalni spotkania dla zaplanowanych spotkań Webex, tak jak dla spotkań w pokoju osobistym. Wcześniej, jeśli spotkanie było zablokowane, użytkownicy nie mogli dołączać do spotkania. Dzięki tej aktualizacji dostosowujemy działanie pokoi osobistych, aby użytkownicy mogli czekać w poczekalni spotkania, gdy spotkanie jest zablokowane.

  Ponadto podczas planowania spotkania będzie można wybrać jedną z trzech opcji, aby zdefiniować zachowanie dla zewnętrznych uczestników dołączających do spotkania:

  • Mogą dołączyć do spotkania

  • Mogą dołączyć do spotkania tylko wtedy, gdy ich wpuszczę

  • Nie mogą dołączyć do spotkania


  Poprzednie ustawienie Wymagaj, aby uczestnicy posiadali konto na tej stronie internetowej, aby mogli dołączyć do spotkania zostało zastąpione opisanymi wyżej opcjami dołączania. Poprzednie ustawienie zmapowano na nowe ustawienie „Nie może dołączyć do spotkania”.

  Prowadzący mogą przyjmować użytkowników z poczekalni w taki sam sposób, jak robią to obecnie w przypadku spotkań w pokoju osobistym. Użytkownicy z organizacji własnej prowadzącego i użytkownicy zewnętrzni są wyraźnie oznaczeni.

  Ustawienie domyślne to Może dołączyć do spotkania, ale może zostać zmienione przez administratora witryny jako nowe ustawienie domyślne dla użytkowników.

 • Automatyczna blokada dla aplikacji Webex Meetings

  Dostosowujemy działanie zaplanowanych spotkań Webex i spotkań w pokoju osobistym do działania automatycznego blokowania. Administratorzy mogą teraz ustawić automatyczne blokowanie spotkania po skonfigurowanym czasie, aby umożliwić przeprowadzenie spotkania bez zakłóceń.

  Użytkownicy mogą konfigurować to ustawienie dla każdego spotkania podczas jego planowania.

  To ustawienie jest domyślnie wyłączone, administrator może je włączyć jako nowe ustawienie domyślne dla użytkowników oraz może je zablokować, aby uniemożliwić użytkownikom zmianę ustawienia.

 • Wyłączanie poczekalni dla wszystkich spotkań

  Administratorzy mogą teraz określić, czy użytkownicy mogą czekać w poczekalni, gdy spotkanie jest zablokowane. Wcześniej dostępne były dwa zachowania: 1) uczestnicy nie mogli dołączyć do spotkania Webex i 2) uczestnicy czekali w poczekalni pokoju osobistego.

  Dzięki tej zmianie upraszczamy ogólne działanie, dostosowując je do zachowania związanego ze spotkaniem w pokoju osobistym. Teraz każde spotkanie ma domyślnie zablokowaną poczekalnię. Administratorzy mogą jednak zmienić to ustawienie w sekcji Opcje bezpieczeństwa zarówno dla zaplanowanych spotkań Webex, jak i dla spotkań w pokoju osobistym.

 • Automatyczne usuwanie uczestników z poczekalni po przekroczeniu limitu czasu

  Nikt nie chce wiecznie czekać w poczekalni. Aby zminimalizować czynniki rozpraszające i pozwolić innym lepiej spożytkować czas, domyślnie usuwamy uczestników z poczekalni spotkań po 30 minutach braku aktywności. Administratorzy mogą skonfigurować limit czasu wybierając jedną z następujących wartości: 5, 10, 15, 20, 30, 60 minut.

  Konfigurowalny limit czasu dla poczekalni pomoże również uniknąć opłat za połączenia PSTN podczas oczekiwania w poczekalni.

 • Zmiany dla użytkowników korzystających tylko z telefonu

  • W przyszłości uczestnicy korzystający tylko z telefonu będą również przenoszeni do poczekalni, w stosownych przypadkach, na podstawie ustawień bezpieczeństwa spotkania zarówno dla pokoju osobistego, jak i zaplanowanych spotkań Webex. Wcześniej uczestnicy korzystający tylko z telefonu nie mogli dołączać do poczekalni. Oznacza to również, że podczas spotkania prowadzący / współprowadzący może teraz przenieść do poczekalni uczestnika korzystającego tylko z telefonu.

  • Prowadzący korzystający tylko z telefonu może być teraz powiadamiany o uczestnikach oczekujących w poczekalni. Przy odblokowywaniu spotkania może automatycznie akceptować wszystkich uczestników lub tylko zalogowanych (na podstawie ustawień bezpieczeństwa spotkania).


   To powiadomienie dotyczące funkcji prowadzącego korzystającego tylko z telefonu zostało zapowiedziane wraz z aktualizacją z września 2020 r. (40.9), ale zamiast tego będzie dostępne w późniejszej aktualizacji.

  • Uwierzytelniony rozmówca audio będzie teraz wyświetlany wraz z imieniem i nazwiskiem (nie jako „Użytkownik wdzwaniający X”), dzięki czemu prowadzący będzie mógł lepiej identyfikować uczestników i decydować o ich przyjęciu.


   Gdy opcja Wyświetl identyfikator dzwoniącego jest włączona, a identyfikator dzwoniącego dostępny, nazwa wyświetlana dla nieuwierzytelnionego użytkownika dzwoniącego zmienia się z Użytkownik wdzwaniający X (nnnnnnXXXX) na nnnXXXXXnn (gdzie n jest wyświetlane, a X zamaskowane).

   Ta funkcja została zapowiedziana wraz z aktualizacją z września 2020 r. (40.9), ale zmieniono format wyświetlania identyfikatora dzwoniącego.

  • Aby zapewnić większe bezpieczeństwo, gdy nieuwierzytelnieni rozmówcy audio dołączają do spotkań wymagających logowania, są umieszczeni w poczekalni, aby prowadzący mógł zdecydować o ich wpuszczeniu.

  • Zaimplementowano konfigurowalny limit czasu poczekalni, aby uniknąć naliczania opłat za połączenia PSTN w nieskończoność, gdy użytkownik jest w poczekalni.


Ulepszenia poczekalni będą dostępne w Twojej witrynie pod koniec września.

Ulepszenia aplikacji Cisco Webex Meetings, Events, Training i Support

Nowy zestaw numerów PSTN

W tej aktualizacji, aby ulepszyć usługi audio w Cisco Webex, dodajemy listę, która będzie obsługiwać administrowanie nowymi numerami dostępowymi. Te nowe numery pojawią się w kliencie Webex i na globalnej liście numerów dostępowych. Kraje obsługiwane w tej aktualizacji to Australia, Belize, Brunei, Botswana, Bułgaria, Kanada, Estonia, Indie, Malta, Peru, Paragwaj, Portugalia, Serbia, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Stany Zjednoczone i Portland Oregon Toll Numer.

Udoskonalenia strony Cisco Webex

Układ siatki dla nagrań w chmurze

Ponieważ układ siatki staje się domyślnym widokiem w aplikacji Webex Meetings, od tej aktualizacji nagrania spotkań będą domyślnie wyświetlane w układzie siatki dla nowych i istniejących prowadzących Webex. Dotyczy to zarówno aplikacji Webex Meetings, jak i Webex Events.

Ta zmiana dotyczy tylko nagrań wideo MP4.

Układ siatki interfejsu nagrywania:

Ponadto prowadzący mają teraz możliwość elastycznego wybierania kombinacji układu nagrań na wypadek, gdy spotkanie ma lub nie ma udostępnianej zawartości. Jeśli prowadzący przed wersją 40.9 ustawił preferencje układu nagrywania jako „Widok Tylko zawartość”, jego preferencje pozostaną takie same.

Interfejs preferencji użytkownika:

Administrator witryny może również wybrać domyślny układ nagrywania dla nowych użytkowników za pomocą usług Webex Site Administration i w programie Webex Control Hub.

Jeśli przed aktualizacją 40.9 w witrynie ustawiono domyślny układ nagrywania jako „Widok Tylko zawartość”, to ustawienie pozostaje bez zmian.

Interfejs użytkownika ustawień domyślnego układu nagrywania w Control Hub:


Widok siatki dla nagrań będzie dostępny w Twojej witrynie pod koniec września.

Udostępnianie treści przez uczestnika

Prowadzący mogą teraz zezwolić uczestnikom na udostępnianie swoich ekranów podczas zaplanowanych spotkań lub spotkań w pokojach osobistych.

Moje kontakty i firmowa książka adresowa

Użytkownicy widoku nowoczesnego będą teraz mieli łatwy dostęp do listy dystrybucyjnej kontaktów i adresu firmy bezpośrednio z poziomu harmonogramu. Zapisane kontakty będą automatycznie dostępne podczas wyszukiwania lub uzupełniania zaproszonych osób.

Ulepszenia dostępu do widoku gościa

Wylogowani użytkownicy przechodzący bezpośrednio do witryny Webex w widoku nowoczesnym, w celu dołączenia do spotkania, będą mieli dostęp do panelu samopomocy w prawym rogu.

Przesyłanie nagrań i wyłączanie obsługi pobierania nagrań

Użytkownicy widoku nowoczesnego będą teraz mieli dostęp do funkcji przesyłania nagrań bezpośrednio ze strony Nagrania.


Opcje „Podam adres URL” i „Użyj pliku, który już jest w sieci Webex” nie są już obsługiwane w przypadku dodawania nagrania w widoku nowoczesnym. Podczas odtwarzania przesłanego nagrania regulowanie prędkości odtwarzania, edytowanie zakresu odtwarzania i transkrypcja nie są obsługiwane.

Użytkownicy widoku nowoczesnego będą również mogli włączyć lub wyłączyć opcję „Zapobiegaj pobieraniu nagrań” na swojej stronie Nagrania widoku nowoczesnego.

Obsługa harmonogramu przy edycji szablonów

Użytkownicy widoku nowoczesnego będą teraz mogli edytować swoje szablony bezpośrednio z preferencji harmonogramu tak, aby spotkanie zaplanowane w aplikacji klasycznej Webex, aplikacji mobilnej i witrynie Webex korzystało z domyślnego szablonu spotkania. Jeśli nie wybrano szablonów spotkań osobistych, zostanie użyty domyślny szablon witryny.

Monitowanie o wysłanie wiadomości e-mail z aktualizacją po zaplanowaniu spotkania

W widoku nowoczesnym prowadzący są teraz proszeni o wysłanie wiadomości e-mail z aktualizacją po edycji zaplanowanego spotkania Webex.

Wycofanie funkcji aplikacji Meetings w widoku klasycznym

Począwszy od aktualizacji z września 2020 r. (40.9), będziemy wycofywać wszystkie funkcje aplikacji Webex Meetings z widoku klasycznego. Klienci nadal będą mieć dostęp do funkcji aplikacji Webex Events i Webex Training. Jednak nie będą już mieli dostępu do funkcji aplikacji Webex Meetings za pośrednictwem interfejsu widoku klasycznego. Szczegóły zawiera tema Funkcje obsługiwane w widoku nowoczesnym.

Cisco Webex Control Hub i Cisco Webex Site Administration

Zapobieganie uczestnictwu robotów SI w spotkaniu

Administratorzy witryn mogą teraz blokować możliwość dołączania do spotkań robotom transkrypcyjnym SI. Początkowo można blokować robota z adresami e-mail Gong.io, a kolejne dodawać na żądanie.

Dostosowywanie obsługi łączy panelu nawigacyjnego po lewej stronie

Administratorzy witryny mogą teraz dodawać do paska nawigacyjnego po lewej stronie do trzech dodatkowych niestandardowych łączy oraz je edytować, na wypadek gdyby chcieli udostępnić własne treści pomocy.

Interfejsy API aplikacji Cisco Webex Meetings

Aktualizacje interfejsów API RESTful aplikacji Webex Meetings

Dodajemy nowe funkcje po spotkaniu do interfejsów API RESTful aplikacji Meetings.

Możesz teraz dodawać parametry zapytania do punktu końcowego spotkań, co umożliwia zwracanie spotkań z określonymi stanami.


Funkcje po spotkaniu można również zastosować do serii spotkań.

Te ulepszenia pozwalają na większą kontrolę nad przepływami pracy związanymi z listą spotkań, w tym przypadku w szczególności spotkań, które już się odbyły.

Punkt końcowy nagrań DTO zawiera teraz rozszerzenie meetingId, co pozwala łatwo powiązać nagrania z powiązanym z nimi spotkaniem.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę developer.webex.com.

Cisco Webex Meetings dla Microsoft Teams

Przypomnienie o nadchodzącym spotkaniu

Prowadzący spotkania w programie Microsoft Teams, dla każdego zaplanowanego spotkania w pokoju osobistym lub zaplanowanych spotkań regularnych, które prowadzą w kanale, mają teraz dostępne następujące funkcje:

 • W przypadku spotkań, które rozpoczynają się w ciągu 15 minut, zobaczą przycisk Przypomnienie obok przycisku Start na liście spotkań karty kanału Webex.

Osoby zaproszone na spotkania w kanale Microsoft Teams, dla każdego zaplanowanego spotkania w pokoju osobistym lub zaplanowanych spotkań regularnych, mają teraz dostępne następujące funkcje:

 • Gdy prowadzący wysyła przypomnienie o spotkaniu, które ma się rozpocząć w ciągu 15 minut, użytkownicy zobaczą powiadomienie na kanale i będą mogli dołączyć do spotkania, klikając przycisk „Dołącz do spotkania”.

Cisco Webex Meetings 40.9 dla systemów iOS i Android

Zobacz temat Zasoby dla aplikacji mobilnej Cisco Webex Meetings, aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji mobilnej Webex Meetings.

Elementy sterujące wirtualnym tłem

Wraz z wprowadzeniem aktualizacji z września 2020 r. (40.9) opcje administrowania witryną umożliwiające stosowanie teł wirtualnych oraz niestandardowych będą miały teraz zastosowane do aplikacji mobilnej Webex Meetings.

Obsługa urządzeń Amazon Echo Show i Google Nest Hub

Użytkownicy urządzeń Amazon Echo Show lub Google Home Hub Smart Display będą teraz mogli korzystać z aplikacji Webex Meetings na tych urządzeniach.

Urządzenia Amazon Echo Show będą mogły wyświetlać listy spotkań i nagrań oraz odtwarzać nagrania.

Urządzenia Google Nest Hub będą mogły wyświetlać listy spotkań i nagrań, odtwarzać nagrania oraz planować spotkania.

Kliknij temat Używanie poleceń głosowych na urządzeniu przenośnym, aby uzyskać więcej informacji na temat urządzeń Amazon Echo Show i Google Nest Hub.

Sesje grupowe w spotkaniach

Użytkownicy aplikacji mobilnych mogą teraz uczestniczyć w sesjach grupowych w spotkaniach Webex podobnie jak użytkownicy aplikacji klasycznej. Ponadto użytkownicy urządzeń iPad będą mogli korzystać podczas spotkania z funkcji prowadzącego podobnie jak użytkownicy aplikacji klasycznej.

Znane ograniczenia: W tej aktualizacji urządzenia z systemem Android i urządzenia iPhone obsługiwać będą tylko funkcje uczestników, ale nie prowadzącego.


Obsługa prowadzącego dla urządzeń mobilnych z systemem iOS i Android zostanie dodana w przyszłej aktualizacji.

Obsługa zamkniętej poczekalni dla zaplanowanych spotkań Webex

Prowadzący korzystający z urządzeń przenośnych mogą teraz zablokować zaplanowane spotkanie Webex w trakcie spotkania podobnie jak w przypadku blokowania pokoju osobistego. Środowisko dla uczestników korzystających z urządzeń przenośnych będzie miało również nową poczekalnię przed spotkaniem podobnie jak w przypadku pokojów osobistych.

Obsługa portalu Facebook

Użytkownicy portalu Facebook będą teraz mogli korzystać z aplikacji Webex Meetings bezpośrednio na wszystkich urządzeniach Facebook Portal! Doświadczenia z korzystania z aplikacji będą takie same jak w przypadku aplikacji na system Android. Więcej szczegółów zostanie dostępnych później.

Obsługa zaplanowanych spotkań w pokoju osobistym pobranych z interfejsów API serwera Webex

Niezależnie od pobierania danych z kalendarza oraz wywołań interfejsu API oprogramowania Microsoft Office 365, użytkownicy mobilni mogą teraz wyświetlać zaplanowane spotkania w pokoju osobistym z poziomu listy spotkań aplikacji. Po skonfigurowaniu listy spotkań do pobierania spotkań z serwera Webex użytkownik otrzyma zaplanowane spotkania w pokoju osobistym tak jak w przypadku stron widoku nowoczesnego. Metoda ta umożliwia użytkownikom odbieranie zaplanowanych spotkań w pokoju osobistym bez polegania na źródłach innych firm.

Cisco Webex Meetings 40.9 dla systemu iOS

Zobacz temat Zasoby dla aplikacji mobilnej Cisco Webex Meetings, aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji mobilnej Webex Meetings.

Dodatkowe wstępnie ustawione obrazy wirtualnego tła

Użytkownicy korzystający z aplikacji dla systemu iOS będą mieli do wyboru więcej wirtualnych obrazów tła podczas spotkań. Można teraz wyświetlać trzy obrazy na urządzeniu iPhone i sześć obrazów na urządzeniu iPad.

iPhone

iPad

Dostosowanie/optymalizacja uprawnień wyświetlania listy uczestników

Prowadzący korzystający z aplikacji mobilnej dla systemu iOS nie będą już musieli się liczyć z wyłączeniem wideo po wyłączeniu listy dyskutantów. Zamiast tego zachowanie to zostanie dopasowane do zachowania w aplikacji klasycznej i aplikacji dla systemu Android — wyłączona zostanie tylko lista uczestników, a wideo pozostanie włączone.

Prowadzący korzystający z aplikacji klasycznej obecnie nie mogą wyłączyć wideo, więc aplikacja dla systemu iOS dostosowuje się do tego zachowania.

Ustawienia udostępniania ekranu w systemie iOS i zachowania dotyczącego wysokiej liczby klatek na sekundę będą teraz odpowiadać ustawieniom w aplikacji klasycznej i aplikacji dla systemu Android. Jeśli ustawienia te są wyłączone w witrynie Webex, zostaną one również wyłączone w systemie iOS.

Oficjalna obsługa systemu iOS 14

W tej aktualizacji oficjalnie wprowadzono obsługę nowego systemu operacyjnego iOS 14.

Obsługa ankiet posesyjnych po wydarzeniu

Uczestnicy spotkania Webex Events korzystający z urządzeń iPhone mogą teraz uczestniczyć w ankietach posesyjnych przeprowadzanych po zakończeniu wydarzenia podobnie jak uczestnicy aplikacji klasycznej.

Cisco Webex Meetings 40.9 dla systemu Android

Zobacz temat Zasoby dla aplikacji mobilnej Cisco Webex Meetings, aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji mobilnej Webex Meetings.

Natywna obsługa zestawu SDK usługi Microsoft Intune

Ogłaszamy oficjalną obsługę aplikacji mobilnej dla systemu Android dla pakietu SDK usługi Microsoft Intune. Aby uzyskać dostęp do tych funkcji, klienci muszą się zarejestrować w naszej społeczności MDM, aby uzyskać bezpośredni dostęp do aplikacji Webex Meetings dla usługi Microsoft Intune.

Jeśli Twój klient jest użytkownikiem usługi Microsoft Intune i potrzebuje dostępu do zestawu SDK, zobacz temat Korzystanie z zarządzania urządzeniami przenośnymi do konfigurowania aplikacji Cisco Webex Meetings.

Następnie, aby uzyskać dodatkowe instrukcje, skontaktuj się z grupą mailingową: webex-android-support@cisco.com.

Dopasowanie elementów sterujących spotkaniem i menu przepełnienia

Użytkownicy korzystający z aplikacji dla systemu Android zobaczą zaktualizowane elementy sterujące spotkaniem, dopasowane do stylu aplikacji klasycznej, którą również przeprojektowano w ramach tej samej aktualizacji. Obejmuje to nową ikonę stanu wyciszenia bez przekreślenia i animację, gdy mówi użytkownik urządzenia.

Obsługa aktualizacji nazwy profilu i hasła

Użytkownicy korzystający z aplikacji dla systemu Android mogą teraz łatwiej aktualizować nazwę zalogowanego profilu i hasło bezpośrednio z aplikacji. Zmiana nazwy dostępna jest we wszystkich witrynach Webex. Edytowanie hasła dostępne jest obecnie tylko w przypadku witryn Webex zarządzanych w ramach usługi Webex Site Administration.

Dopasowanie sposobu kończenia i opuszczania spotkania w pokoju osobistym w systemie Android

Użytkownicy korzystający z aplikacji dla systemu Android będą teraz mogli zakończyć i opuścić spotkanie w pokoju osobistym tak jak ma to miejsce w przypadku aplikacji mobilnej dla systemu iOS i aplikacji klasycznej. Wcześniej mogli tylko zakończyć spotkanie w pokoju osobistym, bez możliwości zmiany przypisania roli prowadzącego do innej osoby.

Sierpień 2020 (40.8)

Ogłoszenie

Aktualizacja WBS40.8 obejmuje ważne ogłoszenia, które można sprawdzić w temacie Ogłoszenia dotyczące pakietu Cisco Webex Meetings.

Ulepszenia aplikacji klasycznej Cisco Webex Meetings

Ulepszenia obsługi hasła użytkownika na komputerach Mac — uaktualnianie bez hasła administratora

Wcześniej standardowy użytkownik komputera Mac musiał wprowadzić nazwę użytkownika/hasło administratora, aby uaktualnić swoją aplikację klasyczną Webex (przed spotkaniem); teraz można ją uaktualnić bez wprowadzania nazwy użytkownika ani hasła administratora.


Ta funkcja działa wyłącznie w wersji 40.8 i nowszych.

Ulepszenia układu wideo w aplikacji klasycznej

Wprowadziliśmy kilka atrakcyjnych ulepszeń układu wideo podczas dołączania w aplikacjach Meetings i Events, aby zapewnić bardziej interaktywną i intuicyjną obsługę:

W aplikacji Meetings Widok siatki jest teraz ustawieniem domyślnym, gdy żadna zawartość nie jest udostępniana, co zapewnia lepszą współpracę.

Nadal można zmienić swój widok na Widok wideo od aktywnego mówcy lub Widok aktywnego mówcy i miniatury wideo na pomocą elementów sterujących w prawym górnym rogu.

 • W aplikacji Events będzie nadal włączone ustawienie domyślne Widok aktywnego mówcy i miniatury wideo.

  • Administratorzy mogą teraz ustawić domyślne widoki wideo (gdy żadna zawartość nie jest udostępniana) dla aplikacji Meeting i Events w ich witrynie.


Widok siatki jest nadal ograniczony do jednoczesnego wyświetlania maksymalnie 6 strumieni wideo.

Uczestników bez włączonego wideo można ukryć, aby skupić się szczególnie na osobach, które mają włączone wideo. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ukrywanie lub pokazywanie użytkowników z wyłączonym wideo podczas spotkania lub wydarzenia Webex.

Wirtualne tło — wybieranie własnego obrazu niestandardowego

W systemie Windows i na komputerach Mac, wybierając wirtualne tło, możesz teraz wybrać własny obraz z komputera. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, użyj zdjęcia o rozmiarze większym lub równym 1280 x 720 pikseli.


Użytkownicy systemu Windows, którzy wcześniej nie korzystali z funkcji wirtualnego tła, zostaną poproszeni o pobranie pakietu wirtualnego tła przy pierwszym użyciu tej funkcji.

Administratorzy mogą decydować, czy uczestnicy mogą używać własnego wirtualnego tła w narzędziu administratora. (Jest to nowe ustawienie podrzędne w ustawieniu „Włącz wirtualne tło”. Gdy to ustawienie podrzędne jest wyłączone, uczestnicy spotkania mogą wybrać tylko obrazy dostarczane przez usługę Webex).

Obsługa dwóch monitorów VDI

Usługa Webex obsługuje teraz konfigurację z dwoma monitorami w systemach Windows i Linux (Ubuntu + eLux) na pulpitach wirtualnych. Użytkownicy z dwoma monitorami będą mogli rozszerzyć widok sesji, aby móc korzystać z obu monitorów.

Optymalizacja VDI wyboru serwera multimediów

Cienki klient Windows z uruchomioną infrastrukturą Webex Virtual Desktop Infrastructure (VDI) będzie teraz łączyć się z centrum danych Webex, które znajduje się najbliżej fizycznej lokalizacji cienkiego klienta Windows. Zapewnia to doskonałą jakość obsługi audio i wideo podczas spotkań Webex dla użytkowników końcowych w innym położeniu geograficznym niż ich centrum danych VDI.

Ulepszenia audio/wideo spotkań

Okno dialogowe ustawień głośnika, mikrofonu i kamery zostały ulepszone, aby ułatwić testowanie wybranego głośnika i mikrofonu.

Wybranie przycisku „Sprawdź” obok wyboru głośnika spowoduje, że przycisk zmieni się na „Odtwarzanie” oraz zostanie odtworzona próbka dźwięku z wybranego głośnika. Jeśli nie słyszysz dźwięku testowego, spróbuj zmienić głośnik.

Wybranie przycisku „Sprawdź” obok wyboru mikrofonu umożliwi nagranie głosu w celu przetestowania mikrofonu.

Nagrany dźwięk zostanie automatycznie odtworzony przez wybrany głośnik. Jeśli nie słyszysz dźwięku testowego, spróbuj zmienić mikrofon.


Najpierw sprawdź głośnik, następnie mikrofon.

Udoskonalenia strony Cisco Webex

Ulepszenia aplikacji Event/Training w widoku nowoczesnym

W tym wydaniu, w celu zwiększenia bezpieczeństwa usuniemy klucz prowadzącego z naszych wiadomości e-mail i zaproszeń dotyczących harmonogramu Webex Events i Webex Training. Zwykły klucz prowadzącego zostanie zamieniony na łącze do strony szczegółów spotkania, gdzie klucz prowadzącego zostanie udostępniony po uwierzytelnieniu prowadzącego. Dotyczy to również usługi Webex Meetings.


Nie będzie to miało wpływu na niestandardowe szablony wiadomości e-mail.

Ulepszenia Cisco Webex Meetings i Cisco Webex Events

Tryb muzyczny w aplikacjach Meetings i Events

Tryb muzyczny optymalizuje przetwarzanie dźwięku z wybranego źródła mikrofonu pod kątem muzyki. Zapewnia on bogatsze wrażenia dźwiękowe podczas transmisji muzyki razem z obrazem wideo podczas wirtualnych koncertów oraz lekcji muzyki. Gdy ten tryb jest wyłączony, aplikacja zoptymalizuje przetwarzanie dźwięku pod kątem mowy.

Funkcji tej można również używać w środowiskach, w których hałas w tle utrudnia słyszenie użytkowników. Funkcja ta wyłącza redukcję szumów, więc nie wyeliminuje hałasu, ale również nie zmniejszy też głośności mówiącego podczas przetwarzania.

Ikona aktywnego trybu muzycznego jest wyświetlana w prawym górnym rogu klienta.

Tryb muzyczny można włączyć lub wyłączyć w menu Audio, skrótem klawiszowym Ctrl+Shift+M lub w oknie dialogowym ustawień głośnika, mikrofonu i kamery.

Naciśnij i mów

Po wyciszeniu możesz przytrzymać klawisz spacji, aby tymczasowo wyłączyć wyciszenie. Aby porozmawiać, wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisz spacji. Zostanie wyświetlony wskaźnik tymczasowego wyłączenia wyciszenia. Zwolnij klawisz spacji, aby przywrócić wyciszenie.

Cisco Webex Meetings 40.8 dla systemu iOS


Zobacz temat Zasoby dla aplikacji mobilnej Cisco Webex Meetings, aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji mobilnej Webex Meetings.

Logowanie za pomocą Apple ID dla użytkowników urządzeń iPhone i iPad

Użytkownicy systemu iOS mogą teraz logować się do aplikacji mobilnej Webex Meetings przy użyciu identyfikatora Apple ID na urządzeniach iPhone lub iPad.

Ta świetna nowa funkcja to usprawniona opcja logowania dla użytkowników urządzeń iPhone/iPad!

Optymalizacje obsługi systemu iPad OS

Wszystkie łącza do zewnętrznych przeglądarek mobilnych (np. łącza do pomocy technicznej) będą otwierać się w postaci interfejsu osadzonego w samej aplikacji mobilnej. Ponadto poprawiono obsługę nagrywania podczas odtwarzania!

Dopasowanie paska sterowania/menu typu overflow

Użytkownicy urządzeń mobilnych z systemem iOS zobaczą zmianę środkowego paska na łatwy w nawigacji styl.

Cisco Webex Meetings 40.8 dla systemu Android

Zobacz temat Zasoby dla aplikacji mobilnej Cisco Webex Meetings, aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji mobilnej Webex Meetings.

Obsługa wirtualnego i rozmytego tła

Usługa Webex Meetings umożliwia tylko użytkownikom systemu Android wybieranie wirtualnego lub rozmytego tła podczas uczestniczenia w spotkaniach. Jesteśmy pierwszym rozwiązaniem do wideokonferencji, które oferuje tę funkcję dla systemu Android. Jest ono jest również dostępne w aplikacji Cisco Webex Meetings dla systemu Android na tablety!


Urządzenia przenośne i tablety z systemem Android, które obsługują wirtualne tło w aplikacji Cisco Webex Meetings dla systemu Androida, muszą być wyposażone w 64-bitowy, ośmiordzeniowy procesor, 3,5 GB lub więcej pamięci RAM oraz system Android 8 (Oreo) lub nowszy.

Obsługa streamingu w systemie Android do witryn Facebook/YouTube/Twitter i innych witryn

Podobnie jak w przypadku aplikacji klasycznych, prowadzący w systemie Android będą teraz mogli rozpocząć streaming ze źródła zewnętrznego, takiego jak Facebook, YouTube lub IBM, bezpośrednio ze swojego urządzenia przenośnego!

Ulepszenia sterowania wyciszaniem/wyłączaniem wyciszenia prowadzącego

Prowadzący na urządzeniach przenośnych z systemem Android będą teraz mieli dostęp do wyciszenia/wyłączania wyciszenia przy wejściu podczas spotkania.

Obsługa przypinania wideo przez uczestników

Wcześniej tylko prowadzący w systemie Android mogli przypinać wideo. W tym wydaniu uczestnicy mogą teraz przypinać dowolne wideo do własnego widoku, niezależnie od tego, kto mówi.

Ułatwia to przypinanie żądanego wideo bez przełączania ekranów na inne aktywne głośniki.

Lipiec 2020 (40.7)

Ogłoszenie

Aktualizacja WBS40.7 ma ważne ogłoszenia, które można przejrzeć w Ogłoszenia dotyczące pakietu Cisco Webex Meetings Suite .

Ulepszenia aplikacji klasycznej Cisco Webex Meetings

Lepsza widoczność uczestników spotkania, którzy podnieśli rękę

Jako prowadzący lub prezenter Webex Meetings uczestników, którzy podnieśli rękę, zobaczysz teraz na początku listy Uczestnicy. Kolejność uczestników odpowiada kolejności, w której podnieśli ręce.

Jeśli wolisz, możesz sortować uczestników według imienia i nazwiska, aby szybko przeglądać listę.

Obsługa poczekalni dla systemu wideo i użytkowników zewnętrznych Webex Teams

Użytkownicy spoza Twojej organizacji, którzy korzystają z systemów wideokonferencji i aplikacji Webex Teams, będą teraz mogli czekać w poczekalni pokoju osobistego, gdy witryna ma skonfigurowane umieszczanie użytkowników zewnętrznych w poczekalni, gdy pokój osobisty jest odblokowany.

Przed wprowadzeniem tego ulepszenia ci użytkownicy zewnętrzni podlegaliby ustawieniu administratora, które kontrolowało, czy dołączaliby do spotkania bezpośrednio, czy też mieliby całkowicie zablokowany dostęp do spotkań w pokoju osobistym.

To ulepszenie upraszcza działanie, zapewniając stosowanie jednakowych reguł przez wszystkie urządzenia i aplikacje podczas dołączania do spotkania w odblokowanym pokoju osobistym.

W tym celu usuwamy dotychczasowe ustawienie administratora, które określało działanie dla użytkowników systemów wideokonferencji i aplikacji Webex Teams.

Od teraz będziemy określać sposób traktowania użytkowników zewnętrznych korzystających z systemów wideokonferencji i aplikacji Webex Teams na podstawie ustawień zabezpieczeń spotkania w pokoju osobistym.

Kiedy ci zewnętrzni użytkownicy są w poczekalni, prowadzący mogą ich zobaczyć i zdecydować o wpuszczeniu.

W jaki sposób użytkownicy korzystający z systemów wideokonferencji i aplikacji Webex Teams są uznawani za wewnętrznych/zalogowanych?

1. Urządzenia Webex Rooms, które są zarejestrowane w Webex w Twojej instancji Cisco Webex Control Hub.

2. Systemy wideokonferencji SIP z Twojej organizacji, dla których zweryfikowałeś w Control Hub nazwę domeny z adresu wideo SIP.

3. Użytkownicy aplikacji Webex Teams, którzy są uprawnieni do korzystania z Webex Meetings lub Webex Enterprise Edition w witrynie, w której próbują dołączyć do spotkania.

Najczęściej zadawane pytania:

1. Mam zarejestrowane w chmurze urządzenia Webex Rooms. Czy ma to wpływ na nie?

Nie. Ponieważ są już zarejestrowane w Twojej instancji Control Hub, nadal będą dołączać do spotkań bez żadnych opóźnień.

2. Mam systemy wideokonferencji SIP. Co się z nimi stanie?

Jeśli domena została zweryfikowana w Control Hub i masz włączony protokół wzajemnych połączeń TLS na brzegu SIP, też będą dołączać do spotkań bez czekania w poczekalni. Jeśli jeszcze nie zostało to zrobione, zweryfikuj swoją domenęskonfiguruj w Cisco Expressway protokół wzajemnych połączeń TLS.

3. Dlaczego muszę przeprowadzić weryfikację domeny dla systemów wideokonferencji SIP, które już posiadam?

Nie chcemy, aby nieautoryzowany użytkownik podszywający się pod domenę rozmów wideo Twojej organizacji omijał zabezpieczenia spotkania. Wyobraź sobie, że jesteś właścicielem domeny example.com, a systemy wideokonferencji SIP dołączają do spotkań przy użyciu adresu wideo, takiego jak sala_konferencyjna_1@example.com.

Teraz wyobraź sobie, że nieautoryzowany użytkownik zmodyfikowałby niektóre dane w swoim systemie i stworzył wrażenie, że dołącza do spotkania przy użyciu adresu sala_konferencyjna_1@example.com. Skąd możesz wiedzieć, czy mu zaufać? Dzięki włączeniu uwierzytelniania za pomocą protokołu wzajemnych połączeń TLS na brzegu, możemy kryptograficznie sprawdzić, czy systemy wideokonferencji pochodzą z domeny, z której twierdzą że pochodzą, i czy ta domena ma autoryzację na dostęp do Twoich spotkań.

4. Nie zarządzam witrynami Webex w Control Hub. Czy nadal mogę korzystać z tej funkcji z systemami wideokonferencji?

Nie. Bez witryny zarządzanej w Control Hub nie możemy bezpiecznie identyfikować użytkowników dołączających do systemów wideokonferencji. Po tej zmianie jeśli masz systemy wideokonferencji SIP, będą one musiały za każdym razem otrzymać zgodę prowadzącego.

5. Mam wiele witryn Webex w Control Hub. Jeden z moich użytkowników ma dostęp do usług spotkań w witryna-A.webex.com, ale NIE w witryna-B.webex.com. Czy ten użytkownik będzie mógł dołączyć do spotkania w pokoju osobistym w witryna-B.webex.com?

Tak, może dołączyć. Będzie jednak traktowany jako użytkownik zewnętrzny spotkania w witryna-B.webex.com. Dlatego musi zostać wpuszczony z poczekalni przez prowadzącego spotkanie.

6. Czy ci użytkownicy zewnętrzni zawsze muszą czekać w poczekalni?

Nie. Zależy to od ustawień zabezpieczeń spotkania w pokoju osobistym i jest tak tylko wtedy, gdy spotkanie w pokoju osobistym jest odblokowane.

7. Co ze spotkaniem w pokoju osobistym, które jest zablokowane? Co się stanie, gdy odblokuję spotkanie?

W takim przypadku tylko użytkownicy wewnętrzni/zalogowani zostaną automatycznie wpuszczeni na spotkanie. Użytkownicy zewnętrzni pozostaną w poczekalni i będą musieli zostać wpuszczeni przez prowadzącego spotkanie.

Ulepszenie okna podglądu dla podłączania urządzeń

Użytkownicy systemu Windows mogą teraz łączyć się z zarejestrowanymi w chmurze urządzeniami wideo z okna podglądu podczas dołączania do spotkania. Wybierz urządzenia, z którymi chcesz się połączyć, z listy Urządzenia w pobliżu lub wyszukaj je w organizacji. Jeśli urządzenie nie zostanie wykryte automatycznie, użytkownicy mogą wprowadzić kod wyświetlany na urządzeniu wideo.

Ulepszenia Cisco Webex Meetings i Cisco Webex Events

Wyświetlanie opinii uczestników na temat tego, co udostępniasz

Jak wspomnieliśmy, w wersji 40.6.2 w momencie udostępniania ekranu, aplikacji lub okna spotkania w aplikacji Webex Meetings lub Webex Events za pomocą elementów sterujących u góry ekranu możesz teraz zobaczyć wyświetlany przez uczestników widok udostępnianych treści. Wskaż kursorem i kliknij dolną część elementów sterujących, aby w dowolnym momencie ponownie wyświetlić widok.

Nie musisz już zastanawiać się, czy udostępniasz treści. Teraz będziesz mieć pewność, że uczestnicy widzą właściwe treści.

Obsługa dodatkowych języków

Usługi Webex Meetings i Webex Events będą teraz obsługiwać język polski, rumuński, węgierski i czeski podczas korzystania z aplikacji klasycznej i aplikacji internetowej. Ponadto Twoja witryna Webex w widoku nowoczesnym będzie również obsługiwać te cztery nowe języki.


Obecnie aplikacja klasyczna do obsługi wydarzeń na komputerach Mac będzie nadal obsługiwała tylko język angielski.

Rozmycie lub zamiana tła na komputerach Mac lub w systemie Windows

W wersji 40.6 udostępniliśmy wirtualne rozmycie tła dla komputerów Mac. Z przyjemnością ogłaszamy, że w tym wydaniu można teraz rozmywać lub zamieniać tło obrazu wideo z kamery internetowej, dołączając do spotkań i wydarzeń na komputerach Mac i w systemie Windows. Zapewnia to większą prywatność i eliminuje rozpraszające elementy z otoczenia podczas uczestniczenia w spotkaniach wideo.


Ta funkcja może zostać włączona w innym dniu niż w chwili otrzymania aktualizacji 40.7. Wkrótce opublikujemy dokładną datę!

Ulepszenia usługi Cisco Webex Events

Edytowanie swoje imienia i nazwiska lub nazwy/adresu e-mail w oknie podglądu

Zgodnie z zapowiedzią, w wydaniu 40.6.2 podczas dołączania do spotkania Webex lub wydarzenia Webex ułatwiliśmy gościom zmianę imienia i nazwiska lub nazwy bądź adresu e-mail bezpośrednio w oknie podglądu, bez konieczności wracania do poprzedniego okna spotkania aplikacji klasycznej Webex Meetings. Po prostu wskaż kursorem nazwę i kliknij, aby zmienić informacje.

Bądź zawsze na bieżąco, ponieważ licencjonowani użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do tej funkcji w przyszłym wydaniu!

Ulepszenia aplikacji Cisco Webex Events, Training i Support

Ulepszenia jakości wideo w aplikacjach Webex Events, Training i Support

Użytkownicy zobaczą płynniejszy obraz wideo i mniej pulsującego efektu wideo, gdy w sesji znajdują się użytkownicy ze słabym połączeniem sieciowym.

W przeszłości aplikacja Webex generowała nadmiarowe klatki dla wszystkich używanych rozdzielczości wideo, zamiast rozdzielczości, dla której zdalny uczestnik zażądał zaktualizowanej klatki.

Spowodowałoby to przełączanie obrazu dla nadawcy między ziarnistym lub blokowym obrazem a płynniejszym obrazem, tworząc efekt pulsowania u pozostałych odbiorców, nawet jeśli nie żądali zaktualizowania klatki.

Działanie jest teraz ulepszone, dzięki czemu użytkownicy uzyskują płynniejszy wygląd wideo.

To ulepszenie zostało wprowadzone w aplikacji Meeting jako część aktualizacji WBS 40.4 i jest obecnie dostarczane w aplikacjach Events, Trainings i Support.

Cisco Webex Meetings dla Slack


Integracje Webex Meetings z aplikacją Slack są niedostępne w przypadku ofert Webex autoryzowanych przez FedRAMP.

Ulepszenia kanałów prywatnych i konwersacji 1:1

Administratorzy aplikacji Slack będą teraz mogli korzystać z architektury Bot-token, która ulepsza obsługę aplikacji Webex Meetings na kanałach prywatnych i w konwersacjach 1:1 w aplikacji Slack. W szczególności użytkownicy kanałów prywatnych i konwersacji 1:1 zobaczą teraz następujące informacje:

 • Powiadomienia o stanie w usłudze Webex w czasie rzeczywistym

 • Powiadomienia o nagrywaniu w usłudze Webex

 • Skróty Webex

Administratorzy aplikacji Slack muszą ponownie zainstalować integrację Webex, aby włączyć tę funkcję.


Powiadomienia usługi Webex w czasie rzeczywistym, powiadomienia o nagraniach i skróty są dostępne tylko dla kanałów prywatnych i są niedostępne w przypadku konwersacji 1:1.

Cisco Webex Meetings 40.7 dla systemów iOS i Android

Zobacz temat Zasoby dla aplikacji mobilnej Cisco Webex Meetings, aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji mobilnej Webex Meetings.

Lepsza widoczność uczestników, którzy podnieśli rękę

Prowadzący korzystający z urządzeń przenośnych, którzy podnieśli rękę, będą teraz automatycznie umieszczani na początku listy uczestników. Kolejność uczestników odpowiada kolejności, w której podnieśli ręce.

Jeśli wolisz, możesz posortować uczestników według imion i nazwisk lub nazw, aby móc szybko przeglądać listę.

Ikona stanu wyciszenia

Ikona stanu wyciszenia/wyłączenia wyciszenia będzie teraz wyświetlana nawet wtedy, gdy pasek sterowania będzie ukryty. Dzięki temu użytkownicy będą mogli dowiedzieć się, czy są wyciszeni, bez konieczności dotykania paska sterowania.

Obsługa zestawu BETA MSFT Intune SDK/ulepszeń MDM

Użytkownicy MSFT Intune SDK będą teraz mieli dostęp do natywnej wersji BETA kompilacji MSFT Intune SDK za pośrednictwem naszego portalu społeczności aplikacji do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM). Szczegółowe informacje na temat uzyskiwania dostępu do społeczności można znaleźć w artykule na tej stronie.

Cisco Webex Meetings 40.7 dla systemu iOS


Zobacz temat Zasoby dla aplikacji mobilnej Cisco Webex Meetings, aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji mobilnej Webex Meetings.

Możliwość dołączania części audio podczas udostępniania wideo o dużej liczbie klatek na sekundę w systemie iOS

Użytkownicy urządzeń iPad i iPhone mogą teraz udostępniać treści wideo w jakości 30 klatek na sekundę (FPS) podczas spotkania. Mogą oni również opcjonalnie jednocześnie udostępniać część audio z tych treści wideo. Dzięki temu obraz udostępnianych treści wideo jest płynniejszy podczas uczestniczenia w spotkaniach z urządzeń. Udostępniaj treści wideo ze swojego urządzenia lub z serwisu YouTube, aby wszyscy uczestnicy mogli je zobaczyć i usłyszeć!

Obsługa myszy Bluetooth na urządzeniach iPad

Użytkownicy urządzeń iPad mogą teraz używać myszy obsługującej technologię Bluetooth podczas spotkania Webex.

Po prostu najedź kursorem myszy, aby zaznaczyć element.

Ikona Bluetooth Audio dodana do górnego menu

W systemie iOS ikona Bluetooth znajduje się teraz w górnym menu, gdzie można łatwo przełączać się między dźwiękiem w głośniku telefonu lub zestawie słuchawkowym Bluetooth.

Obsługa 24-godzinnego harmonogramu

Użytkownicy systemu iOS mogą teraz planować 24-godzinne spotkania za pomocą harmonogramów w aplikacji.

Ulepszenia elementów sterowania spotkaniem

Prowadzący korzystający z urządzeń mobilnych z systemem iOS będą teraz mieli dostęp do następujących opcji wyciszania, udostępniania i blokowania spotkań:

 • Włączanie lub wyłączanie wyciszenia przy wejściu

 • Każdy może udostępniać

 • Blokowanie lub odblokowywanie zaplanowanych spotkań Webex

Obsługa ankiet posesyjnych po wydarzeniu

Uczestnicy w systemie iOS mogą teraz uczestniczyć w ankietach po sesji po zakończeniu wydarzeń.

Obsługa widoku siatki na urządzeniach iPhone

Użytkownicy urządzeń iPhone otrzymają teraz obsługę wideo na swoich urządzeniach w widoku siatki 3x2 w trybie poziomym oraz 2x2 w trybie pionowym. Będzie to domyślny tryb obsługi.

Dostępna będzie również opcja przełączania w aplikacji, umożliwiająca użytkownikom przełączenie się z powrotem do pierwotnego trybu.

Edytowanie imienia i nazwiska lub nazwy/adresu e-mail gościa

Goście i wylogowani użytkownicy w systemie iOS mogą teraz edytować swoje imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail przed dołączeniem do spotkania. Umożliwia to im edycję nazw i adresów e-mail bez konieczności przechodzenia do ustawień w aplikacji.

Ulepszenia MDM w systemie iOS

Użytkownicy konfiguracji aplikacji do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) w systemie iOS mogą teraz włączać i wyłączać udostępnianie wideo o dużej liczbie klatek na sekundę za pomocą swojej konfiguracji MDM.

Gdy logowanie Apple ID stanie się dostępne, użytkownicy konfiguracji aplikacji do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) w systemie iOS będą mogli włączać i wyłączać logowanie Apple ID.

Cisco Webex Meetings 40.7 dla systemu Android

Zobacz temat Zasoby dla aplikacji mobilnej Cisco Webex Meetings, aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji mobilnej Webex Meetings.

Rozmycie lub zamiana tła w wersji beta

Użytkownicy urządzeń mobilnych z systemem Android mogą teraz rozmywać lub zamieniać tło podczas uczestniczenia w spotkaniach. Zapewnia to większą prywatność i eliminuje rozpraszające elementy z otoczenia podczas uczestniczenia w spotkaniach wideo.

Wymagania:

 • Witryna Cisco Webex Meetings Server (CWMS) nie obsługuje tej funkcji

Wymagania dotyczące urządzeń:

 • Wersja systemu operacyjnego Android nie powinna być niższa niż 8.0 (Android O)

 • Pamięć urządzenia powinna być większa niż 2,5 GB

 • Liczba rdzeni procesora nie powinna być mniejsza niż 4

 • Procesor powinien być 64-bitowy

Odtwarzanie nagrań na urządzeniach Alexa i Amazon Echo

Użytkownicy urządzeń Alexa i Amazon Echo mogą teraz używać poleceń głosowych do odtwarzania swoich nagrań Webex. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij Używaj poleceń głosowych na swoim urządzeniu mobilnym.

Ulepszenia widoku listy uczestników

Wcześniej uczestnicy korzystający z urządzeń mobilnych z systemem Android mieli dostęp do opcji wyłączania listy uczestników i wideo w jednym ustawieniu. W tym wydaniu ustawienie dostosuje się do zachowania aplikacji klasycznej i wyłączy listę uczestników tylko wtedy, gdy prowadzący spotkanie wyłączy listę uczestników. Nie będziemy już wyłączać panelu wideo, gdy prowadzący w aplikacji klasycznej zdecyduje się wyłączyć swoją listę uczestników.