1

Aby rozpocząć udostępnianie ekranu, kliknij pozycję Udostępnij.

2

Wybierz sposób optymalizacji udostępnionej zawartości z menu rozwijanego:

 • Automatyczna optymalizacja— wybiera najlepszą optymalizację dla typu zawartości.

 • Optymalizuj pod kątem tekstu i obrazów— wyświetla tekst i obrazy w udostępnionej zawartości w najwyższej możliwej rozdzielczości i czystości.

 • Optymalizacja pod kątem ruchu i wideo— wideo odtwarza się płynniej z większą liczą klatek na sekundę, ale w niższej rozdzielczości. Zwiększa to płynność, zmniejszając opóźnienia podczas udostępniania ekranu.

  Ta opcja może nie poprawić liczby klatek na sekundę podczas spotkań z ponad 25 uczestnikami.

3

Wybierz pozycję Udostępnij dźwięk komputera, aby umożliwić innym osobom słyszenie dźwięku z komputera oprócz dźwięku mikrofonu.

Tylko Mac —Webex potrzebuje rozszerzenia do udostępniania dźwięku z komputera. Jeśli nie masz tego rozszerzenia, zostanie ono automatycznie pobrane po kliknięciu przycisku Udostępnij dźwięk komputera. Aby zainstalować rozszerzenie, na komputerze muszą być zainstalowane uprawnienia administratora.

4

Wybierz ekran lub aplikację do udostępnienia.

5

Wyświetl podgląd zawartości udostępnianej w górnej części ekranu. Upewnij się, że udostępniasz tylko to, co chcesz i że wszyscy na spotkaniu mogą je zobaczyć.


 

Aby wyświetlić podgląd po jego zniknięciu, przejdź do karty na pasku sterowania u góry ekranu i kliknij strzałkę w dół.

6

Podczas udostępniania możesz wybrać następujące elementy:

 • Udostępnij ekran, aby przełączyć się na inny ekran lub aplikację bez konieczności wcześniejszego zatrzymywania udostępniania.
 • Dodawanie adnotacji w celu oznaczenia udostępnionego ekranu podczas połączenia lub spotkania.
 • Wstrzymaj, aby wstrzymać udostępnianie ekranu lub aplikacji.
 • Wznowić udostępnianie ekranu lub aplikacji.
7

Po zakończeniu udostępniania ekranu kliknij pozycję Zatrzymaj.

1

Podczas rozmowy telefonicznej naciśnij pozycję Więcej > Ekran udostępniania.

2

Wybierz opcję Optymalizacja:

 • Optymalizuj pod kątem tekstu i obrazów— wyświetla tekst i obrazy w udostępnionej zawartości w najwyższej możliwej rozdzielczości i czystości.
 • Optymalizacja pod kątem ruchu i wideo— wideo odtwarza się płynniej z większą liczą klatek na sekundę, ale w niższej rozdzielczości. Zwiększa to płynność, zmniejszając opóźnienia podczas udostępniania ekranu.

3

Naciśnij pozycję Webex > Rozpocznij emisję.

4

Naciśnij dowolne miejsce na ekranie, aby wyjść z menu emisji i rozpocząć nawigację do udziału w ekranie.

5

Po zakończeniu naciśnij pozycję Zatrzymaj udostępnianie w spotkaniu, aby zatrzymać udostępnianie.

1

Podczas rozmowy telefonicznej naciśnij pozycję Ekran Więcej > Udostępnianie .

2

Wybierz opcję Optymalizacja:

 • Optymalizuj pod kątem tekstu i obrazów— wyświetla tekst i obrazy w udostępnionej zawartości w najwyższej możliwej rozdzielczości i czystości.
 • Optymalizacja pod kątem ruchu i wideo— wideo odtwarza się płynniej z większą liczą klatek na sekundę, ale w niższej rozdzielczości. Zwiększa to płynność, zmniejszając opóźnienia podczas udostępniania ekranu.
3

Naciśnij pozycję Rozpocznij teraz, aby zaakceptować uprawnienia do nagrywania i przygotować udział ekranu.

4

Po zakończeniu naciśnij pozycję ZATRZYMAJ UDOSTĘPNIANIE.

Przed rozpoczęciem

Udostępnianie można udostępniać podczas rozmowy telefonicznej na biurku tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie następujące wymagania:
 • Organizacja musi używać połączeń w webex (Unified CM). Jeśli nie masz pewności, możesz dowiedzieć się, jaką masz usługę połączeń.

 • Musisz być podłączony do telefonu stacjonarnego, aby rozpocząć rozmowę.

 • Możesz udostępnić tylko połączenie między Tobą a jedną inną osobą.

 • Druga osoba podczas rozmowy musi być również podłączona do telefonu stacjonarnego, aby nawiązywać połączenie w webex.

1

Gdy rozmawiasz przez telefon i masz połączenie z telefonem stacjonarnym, wybierz pozycję Udostępnij, aby udostępnić ekran.

2

Wybierz sposób optymalizacji udostępnionej zawartości z menu rozwijanego:

 • Automatyczna optymalizacja— wybiera najlepszą optymalizację dla typu zawartości.

 • Optymalizuj pod kątem tekstu i obrazów— wyświetla tekst i obrazy w udostępnionej zawartości w najwyższej możliwej rozdzielczości i czystości.

 • Optymalizacja pod kątem ruchu i wideo— wideo odtwarza się płynniej z większą liczą klatek na sekundę, ale w niższej rozdzielczości. Zwiększa to płynność, zmniejszając opóźnienia podczas udostępniania ekranu.

  Ta opcja może nie poprawić liczby klatek na sekundę podczas spotkań z ponad 25 uczestnikami.

3

Wybierz pozycję Udostępnij dźwięk komputera, aby umożliwić innym osobom słyszenie dźwięku z komputera oprócz dźwięku mikrofonu.

Tylko Mac —Webex potrzebuje rozszerzenia do udostępniania dźwięku z komputera. Jeśli nie masz tego rozszerzenia, zostanie ono automatycznie pobrane po kliknięciu przycisku Udostępnij dźwięk komputera. Aby zainstalować rozszerzenie, na komputerze muszą być zainstalowane uprawnienia administratora.

4

Wybierz ekran lub aplikację do udostępnienia.

5

Wyświetl podgląd zawartości udostępnianej w górnej części ekranu. Upewnij się, że udostępniasz tylko to, co chcesz i że wszyscy na spotkaniu mogą je zobaczyć.


 

Aby wyświetlić podgląd po jego zniknięciu, przejdź do karty na pasku sterowania u góry ekranu i kliknij strzałkę w dół.

6

Podczas udostępniania możesz wybrać następujące elementy:

 • Udostępnij ekran, aby przełączyć się na inny ekran lub aplikację bez konieczności wcześniejszego zatrzymywania udostępniania.
 • Dodawanie adnotacji w celu oznaczenia udostępnionego ekranu podczas połączenia lub spotkania.
 • Wstrzymaj, aby wstrzymać udostępnianie ekranu lub aplikacji.
 • Wznowić udostępnianie ekranu lub aplikacji.
7

Po zakończeniu udostępniania ekranu kliknij pozycję Zatrzymaj.