Pornirea unei întâlniri într-o cameră personală din meniul Join Webex (Alăturare la Webex) este disponibilă doar pentru dispozitivele în modul personal.

Dispozitivul trebuie repornit pentru a reflecta modificările aduse în sălii de întâlnire personale.

1

Atingeți Alăturare la Webex pe ecranul de pornire.

2

Atingeți Pornire întâlnire.

Acum, întâlnirea a început și se pot alătura alte persoane.