Den här funktionen är på som standard. Det går att dölja knappen Delta i Webex i användargränssnittet. Läs Ta bort standardknappar från artikeln om användargränssnitt för mer information.

1

Tryck på Delta i Webex på startskärmen på din enhet eller pekkontrollern.

2

Ange mötesnummer som finns listat i Webex Meetings och tryck på Delta för att delta i mötet. När du deltar i ett möte i ett personligt rum kan du använda personens namn eller e-postadress för att söka efter deras personliga rum. Om det är ett Webex-möte som är kopplat till ett Webex-utrymme kan du också hitta mötesinformationen i utrymmet. Öppna utrymmet, klicka på Möten och välj mötet. Informationen visas under Mötesinformation.


DX-, SX- OCH MX-serien

Knappen Delta i Webex är inte tillgänglig på SX10 och SX20 när du använder dem med en fjärrkontroll. I DX-, MX- och SX-serierna trycker du på Delta när du har angett mötesinformationen. När du deltar i ett möte i ett personligt rum kan du använda personens namn eller e-postadress för att söka efter deras personliga rum.

Ditt personliga rum är ditt eget virtuella mötesutrymme som är öppet hela tiden, ingen bokning behövs. Andra kan enkelt delta med hjälp av länken, e-postadressen eller telefonnumret till ditt personliga rum. Att starta ett möte i ett personligt rum från menyn Delta i Webex är endast tillgängligt för enheter i personligt läge.

Se här för att lära dig hur du ställer in inställningarna för ditt personliga rum. Observera att enheten måste startas om för att återspegla ändringar i det personliga rummet.

När det bara finns en mötesdeltagare avslutas mötet efter 30 minuter om det inte finns någon interaktion.

1

Tryck på Delta i Webex på enhetens eller pekkontrollens startskärm.

2

Tryck på Starta möte.


DX, MX, SX-serien
Knappen Delta i Webex är inte tillgänglig på SX10 och SX20 när du använder dem med en fjärrkontroll. Tryck på Starta möte i DX-, MX- och SX-serierna.

När ett schemalagt möte visas på enhetens skärm vaknar enheten från standby. Mötet visas 5 minuter före starttiden. Tryck på Delta för att delta i mötet. Du kan när som helst delta i mötet, även om mötet redan har startat.