Rozpoczęcie osobistego spotkania w pokoju za pomocą menu dołącz Webex jest dostępne tylko w przypadku urządzeń w trybie osobistym.

Aby odzwierciedlić zmiany w pokoju spotkań osobistych, należy ponownie uruchomić urządzenie

1

Dotknij przycisku Webex łączenia na ekranie głównym

2

Stuknij przycisk Rozpocznij spotkanie.

Teraz Twoje spotkanie zostało rozpoczęte i inni mogą do niego dołączyć.