Figura 1. Butoanele și echipamentele hardware ale telefoanelor Cisco IP seria 8800