Figur 1. Cisco IP Phone 8800-serien, knappar och maskinvara