Zariadenie Bang &Olufsen Cisco 980 dokáže uložiť až osem rôznych zariadení Bluetooth® a udržiavať súčasné spojenie až s dvoma zariadeniami naraz.

Ak chcete zo svojej náhlavnej súpravy vyťažiť maximum, stiahnite si a nastavte aplikáciu Bang & Olufsen vo svojom mobilnom zariadení.

1

Stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo Bluetooth na spodnej strane pravého náušníka.

2

Povoľte Bluetooth v zariadení.

Bluetooth môžete povoliť alebo zakázať v ponuke Nastavenia vo väčšine telefonických zariadení.

3

V zozname zariadení vyberte náhlavnú súpravu.

V predvolenom nastavení sa náhlavná súprava zobrazí v zozname zariadení ako Bang & Olufsen Cisco 980.