דגם Bang & Olufsen Cisco 980 יכול לשמור עד שמונה מכשירי Bluetooth ® שונים ולשמור על חיבורים בו-זמניים עם עד שני מכשירים בו-זמנית.

כדי להפיק את המרב מהאוזניות שלכם, הורידו והגדירו את האפליקציה Bang & Olufsen במכשיר הנייד שלכם.

1

לחץ לחיצה ממושכת על לחצן Bluetooth בתחתית כוס האוזן הימנית למשך שתי שניות.

2

הפעל Bluetooth במכשיר שלך.

אתה יכול להפעיל ולהשבית את Bluetooth מה- הגדרות תפריט ברוב מכשירי השיחה.

3

בחר את האוזניות שלך מרשימת המכשירים.

כברירת מחדל, האוזניות יופיעו ברשימת ההתקנים כ-Bang & Olufsen Cisco 980.